– Selvmord er noe som opptar folk – Hnytt

Siste:

MARKERTE: Mange møtte opp da Karmøy DPS åpnet dørene fredag formiddag.
MARKERTE: Mange møtte opp da Karmøy DPS åpnet dørene fredag formiddag.

– Selvmord er noe som opptar folk

Markerte verdensdagen for forebygging av selvmord med åpen dag på Karmøy DPS.

KARMØY: Karmøy DPS inviterte til åpen dag for å markere verdensdagen for forebygging av selvmord fredag formiddag og tidlig ettermiddag.

Seksjonsleder for Haugaland og Karmøy DPS, Ingrid Camilla Heggland, ble rørt over antall oppmøtte, som var mye mer enn de hadde forventet, og klinikkdirektør for Helse Fonna, Kenneth Eikeset, tror nettopp selvmord og selvmordsforebygging er noe som opptar mange.

– Det er tydelig et tema som engasjerer og opptar folk, sier Eikeset.

– Når en person tar sitt eget liv så vekker det ganske sterke følelser i oss. Det vekker så sterke følelser at vi faktisk velger å skyve det ut av bevisstheten vår. Vi prøver å ikke forholde oss til det på sett og vis, fortsetter Eikeset, og utdyper:

MØTTE OPP: Ordfører Jarle Nilsen møtte opp under markering. Her sammen med Linda Ytrøy fra Miljø- og mestringstjenesten i Sveio og elever.

– Når en person tar sitt eget liv så bryter det fullstendig med det vi ser på som fornuftig og naturlig at det er vanskelig å forholde seg til det. Det er ikke bare de nærmeste pårørende som blir påvirket. Det er gjerne lokalmiljøet og lokalsamfunnet som blir berørt av det også. Derfor tror jeg at dette er noe som engasjerer folk, men at det er et tema som folk ikke liker å snakke om.

Forebygging

Det å se hverandre er noe av det Karmøy DPS ønsket å sette fokus på under markeringen.

– Det er det vi har hatt lyst til å sette litt fokus på i dag, at folk ofte vegrer seg for å stille de vanskelige spørsmålene når de merker at noen sliter eller har det vanskelig. En unngår å ta det opp, for en tenker kanskje at å stille dette spørsmålet kan gjøre det vanskeligere, forklarer Heggland, og legger til:

– Eller motsatt, når en deler, og en kan tenke at det blir for mye for de rundt seg, at en belaster de med sin smerte.

Ordføreren stilte opp

Ordfører Jarle Nilsen tok pause fra en hektisk valgkamp for å møte opp på Karmøy DPS sine lokaler og ble imponert over hvor mange som var til stede.

– Når jeg ser alle som har møtt opp her så viser det at dette temaet angår mange og er viktig for mange. Det er en samfunnsutfordring som vi må være klar over sammen, sier Nilsen, som håper at det å belyse temaet gjør det lettere for folk å diskutere vanskelige ting i en familie eller venneflokk.

Les mer i neste utgave av Karmøynytt.

Klinikkdirektør Kenneth Eikeset og seksjonsleder Ingrid Camilla Heggland.