Kjøper seg opp i Solstad Farstad – Hnytt

Siste:

Administrerende direktør i SolstadFarstad, Lars Peder Solstad
Administrerende direktør i SolstadFarstad, Lars Peder Solstad
SolstadFarstad

Kjøper seg opp i Solstad Farstad

Lars Peder Solstad overtar faren Johannes Solstad sine aksjer.

I forbindelse med gjennomføring av generasjonsskifte har administrerende direktør i Solstad, Lars Peder Solstad, inngått avtale med sin far Johannes Solstad som medfører at Lars Peder Solstad får kontroll over til sammen 21 066 965 aksjer i rederiet.

Etter at avtalene trer i kraft i midten av september kontrollerer Johannes Solstad ingen aksjer, mens Lars Peder Solstad kontrollerer til sammen 21.774.952 aksjer, tilsvarende 7,47 prosent, i det børsnoterte rederiet. Det det skriver rederiet i en børsmelding.

Aksjene kontrolleres gjennom selskapene Soff Invest AS (18 860 075 aksjer), Ivan II AS (2 206 890 aksjer) og Vindbalen AS (707 987 aksjer).

I følge Finansavisen var verdsettes rederiet  til 2,2 milliarder kroner. Solstad sin andel av dette er rundt 167 millioner kroner hvis man legger torsdagens aksjekurs på 7,65 kroner til grunn.