Herved erklærer jeg… – Hnytt

Siste:

Det var stort oppmøte da den nye miljøgata på Spannatoppen ble åpnet mandag.
Kent Olsen

Herved erklærer jeg…

...veien for åpnet.

FASTLANDSKARMØY: Det var fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal som fikk æren av å klippe snora på fylkesveg 831 Spannavegen da den rundt én kilometer lange veistrekningen åpnet mandag formiddag.

Veistrekningen er opparbeidet til å bli en miljøgate og skal bedre trafikksikkerheten i området.

Arbeidet på fylkesveien startet i august 2016 og ble ferdig 30. juli 2017 og har kostet 14,8 millioner kroner å bygge. Strekningen har vært stengt under arbeidet,

– Vi har hatt utfordringer med dype grøfter og dårlig grunn. Blant annet ligger høyspentledningen som forsyner hele Haugesund og deler av Karmøy her.høgspentleidningen som forsyner heile Haugesund og delar av Karmøy her, sier prosjektleder Knut Utaaker i Statens vegvesen.

I løpet av det ene året veiarbeidet har pågått er det blitt bygget fortau på begge sider av veien, med nye tilkomster og avkjørsler til en del av eiendommen i området.

I tillegg et det er lagt kantstein for å skille fortau og kjørebane. Det er også etabler fartshumper, opphøyde gangfelt, kantstopp for buss og det er montert intensivt lys og nye gatelys.

Det er laget 1200 kvadratmeter med natursteinmur i tillegg til at det er lagt nytt ledningsnett for Karmøy kommune