Kunnskap i skolen – hva er en god skole? – Hnytt

Siste:

Foto: Høyre
Foto: Høyre

Kunnskap i skolen – hva er en god skole?

– En god skole gir barna de beste forutsetninger for et godt voksenliv.

MENINGER: I disse dager har vi rundt 60 000 barn som starter et nytt skoleår i Norge! De er spente på mye, både på hvilken lærer de skal få, hvilke nye venner de skal gå sammen med og hvordan det egentlig vil være å gå på skole.

Og hva er det som venter dem? Hvilke forutsetninger har de for å mestre skoledagen? Hvordan skal skolen bidra til å gi dem et godt og selvstendig voksenliv når den tid kommer?

World Economic Forum anslår at 65 prosent av barna som begynner på skolen i dag, skal jobbe i næringer og jobber som ennå ikke finnes. Skolen må derfor forberede våre barn til et arbeidsliv i omstilling og med stadig høyere krav til kompetanse.

Høyre har satt i gang og gjennomfører tidenes lærerløft. Vi har tredoblet antall lærere som får videreutdanning de siste 4 årene. Vi stiller krav til lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk – og vi har fått på plass en femårig masterutdanning for lærere.

Vår hovedsatsing for de kommende årene er et kraftig og systematisk løft for tidlig innsats.

Vi skal innføre en plikt for skolen til å gi intensivopplæring til elever som blir hengende etter. Vi skal utvide lærerspesialistordningen og gjøre en lærer på hver barneskole til spesialister i tidlig lese- og skriveopplæring med økt lønn, frikjøpt tid og faglig ansvar for at flere barn enn i dag lærer å lese og skrive skikkelig. Og vi skal innføre en nedre grense for skolekvalitet. Det betyr at dersom skolen har for dårlige resultater over tid, pålegges nasjonal hjelp til å løfte kvaliteten på skolen.

Dette er noen av våre tiltak, men jeg nevner også tilskuddsordning for «Leselyst», krav om spesialpedagogisk kompetanse ved alle barneskoler, sikre implementering av nytt regelverk med nulltoleranse mot mobbing – og plikt til å drive oppsøkende virksomhet for å få innvandrerbarn i barnehage.

Høyre mener at en god skole gir muligheter for alle. En god skole gir barna de beste forutsetninger for et godt voksenliv. En god skole er et godt sted å være for alle våre barn.

Mye gjenstår, men Høyres systematiske satsing på skolen med Kunnskapsløft, lærerløft og tidlig innsats bidrar til å gi våre barn de beste forutsetninger for et godt liv.