Håper økt åpenhet vil hindre nye selvmord – Hnytt

Siste:

VIL HA NULLVISJON: Kommunestyrerepresentant Odd Mangor Einarsen (AP) håper på bred politisk støtte for forslaget når dette skal til behandling. Foto: Paul André Sommerfeldt.
VIL HA NULLVISJON: Kommunestyrerepresentant Odd Mangor Einarsen (AP) håper på bred politisk støtte for forslaget når dette skal til behandling. Foto: Paul André Sommerfeldt.

Håper økt åpenhet vil hindre nye selvmord

AP-politiker Odd Mangor Einarsen mener det må bli lettere å snakke høyt om psykisk helse. Han foreslår en nullvisjon for selvmord i Karmøy, og ber folk om å være årvåkne.

* Rundt 60 prosent av alle selvmord skjer i aldersgruppene under 50 år, og selvmord medfører derfor mange tapte leveår i befolkningen. Selvmord blant barn under 15 år er ytterst sjeldent.

* Den vanligste selvmordsmetoden er henging, etterfulgt av forgiftning, skyting og drukning. Til sammen er disse metodene benyttet i 85 prosent av alle selvmord i Norge.

* Et ukjent antall selvmord er skjult som ulykker. For eksempel er antall registrerte selvmord i trafikken doblet fra 4 per år til mer enn 8 per år etter at ulykkesanalysegruppene ved Statens vegvesen begynte å studere årsaker til trafikkulykker i 2005.

* I 2015 var det 400 selvmord blant menn og 190 blant kvinner, det tilsvarer 15 selvmord per 100 000 menn og 7 per 100 000 kvinner (ikke-standardiserte tall).

Kilde: Folkehelseinstituttet

I forkant av det siste kommunestyret før sommeren, sendte Einarsen et direkte spørsmål til ordføreren der han tar til orde for at Karmøy burde jobbe for en nullvisjon etter modell fra Bergen kommune.

Der ble det på bakgrunn av et innbyggerinitiativ i vår lansert en nullvisjon for selvmord, i samarbeid med organisasjonen LEVE (landsforeningen for etterlatte ved selvmord). Målet med nullvisjonen er å intensivere det offentliges arbeid og bekjempe tabuene rundt temaet.

– Dette er ikke enkelt, og jeg tror på ingen måte at en nullvisjon vil løse problemet. Men det kan være med på å appellere til holdningene. Det må bli større rom for å snakke om det; blant kolleger, i idrettslag og foreninger, sier Einarsen.

Karmøypolitikeren har i voksen alder opplevd at flere tidligere naboer og skolekamerater har valgt å avslutte livet. Offisielle tall viser at det hvert år blir registrert et sted mellom 500 og 600 selvmord i Norge. Andelen selvmordsforsøk er enda høyere.

Flest menn

Ifølge landsforeningen for etterlatte er det ca. tre ganger så mange menn som kvinner som dør i selvmord her til lands. Nyere studier viser også at så mye som i overkant av 40 prosent ikke har en kjent psykisk lidelse eller har oppsøkt profesjonell hjelp før de begår selvmord. 

Einarsen tror åpenhet både fra den som sliter og fra samfunnet rundt er viktig dersom en skal klare å få selvmordsraten ned.

–  Å dele med noen andre og høre seg selv snakke om det, kan være med på å ta brodden av smerten. Samtidig tror jeg mye av nøkkelen ligger i resten av befolkningen, at vi må erkjenne problemet og vise et samfunnsansvar, sier Einarsen.

Må tas på alvor

I innbyggerforslaget som ble vedtatt i Bergen, skriver fylkeslaget i LEVE at det er på tide at selvmord kommer på den politiske agendaen og blir behandlet som et problem som de folkevalgte kan arbeide med. 

«En nullvisjon er selvfølgelig en utopi som vanskelig kan realiseres, men vi har tro på at en slik visjon kan bidra til å få politikerne til å ta problemet mer på alvor og gjøre hva de kan for å få redusert antallet selvmord. Antall selvmord har de siste årene vært bortimot tre ganger så høyt som antall dødsulykker i trafikken», understreker lokallaget i LEVE Hordaland i forslaget.

Kurser skolepersonell

I Nordland fylke har også ansatte ved to store videregående skoler fått spesiell opplæring som en del av handlingsplanen mot selvmord. Det vil si at både lærere, kantinepersonell og vaktmester blir kurset i forebyggende arbeid.

– Dette er et fint signal å gi til de som ferdes ute blant ungdom. Mange av de som sliter tror de er alene om problemene, og da er det viktig å få fram at det er hjelp å få og mange en kan oppsøke, poengterer Einarsen.

Tror på åpenhet

Både han og landsforeningen er samstemte i at det er «oss vanlige» og de som befinner seg i den nærmeste omgangskretsen som sitter med det største ansvaret.

– Selvmord er et stort, kompleks tema som er veldig vanskelig for de det gjelder. Jeg har likevel tro på at å sette fingeren på det, være bevisst og å snakke om problemet kan være med på å hjelpe flere, sier Einarsen.

Forslaget om nullvisjon for selvmord skal i første omgang til behandling i formannskapet, og blir deretter trolig sendt videre til kommunestyret som en egen sak i løpet av høsten.

 

HER KAN DU FÅ HJELP

Ved akutt selvmordsfare, ring 113.

Kors på halsen: Hjelpetilbud Røde Kors, gratis nummer for alle under 18 år: 80033321. Chat korspahalsen.no

Kirkens SOS: 22400040 og SOS-chat kirkens-sos.no

Mental Helse: 116123 og sidetmedord.no.

LEVE, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: www.leve.no.

Kilde: NRK.no