Karmøykirkene inviterer til dialog om islam – Hnytt

Siste:

Den norske kirke

Karmøykirkene inviterer til dialog om islam

– Målet er å bryte ned fordommer og oppnå forståelse, sier Geir Styve i Karmøy Kyrkjeakademi.

KARMØY: Onsdag 6. september inviterer Karmøy Kyrkjeakademi til dialogmøtet ‹‹Religioners plass i et moderne demokrati med blikk på kristendom og islam›› på Karmel, Avaldsnes. Dialogmøtet er et av seks arrangementer Karmøy kyrkjeakademi har på agendaen i forbindelse med reformasjonsjubileumet.

– I år er det 500 år siden reformasjonen, og det skal markeres med å se på de historiske linjene både når det kommer til kristendom og islam, sier Geir Styve i Karmøy Kyrkjeakademi.

– Er islam forenlig med et sekulært demokratisk samfunn som Norge?

– Religion vil alltid by på utfordringer i et demokratisk samfunn, og det er noe vi skal snakke om på møtet. Her skal folk fra alle leirer belyse sine tanker. Jeg tror folk er nysgjerrige på dette emnet, og mange frykter nok også det ukjente. Målet er derfor å bryte ned fordommer og oppnå forståelse.

Professor i vitenskapsfilosofi, Gunnar Skirbekk, vil innlede møtet, mens dialogprest Kian Reme vil gi oss en orientering om islam i Rogaland. Deretter deltar begge partene i panelsamtale sammen med Fatema Al-Musawi, Yaroub Akram Ali og Esraa Akram.

– Det vil bli veldig interessant å høre hva disse menneskene som har utfoldet hele sitt liv til dette tenker om emnet. Inngangen er gratis og åpen for alle, forteller Styve.