– Jeg vil grave meg et hull – Hnytt

Siste:

– Jeg vil grave meg et hull

Bernt Kai Velde reagerer på Haugesunds Avis sin forside fredag.

TORVASTAD: – Jeg vet ikke helt om de ar klar over hvilken skade det kan gjøre, sier han.

Etter et besøk i mars i år kom Mattilsynet med en rapport med et varsel om vedtak som sier at parken skal avvikles på grunnlag av problematiske rutiner og manglende dyrevelferd. Vedtaket ble fattet i mai, og dyreparken fikk frist til 1. september til å utbedre det som har vært mangelfullt.

– Det er tatt ut av en rapport som er gammel. Vi har overkommet alt som vi har fått beskjed om å gjøre. Det er bare noen få ting igjen, men det har ikke noe med dyrevelferd å gjøre.

– Hva føler du?

– Jeg vil grave meg et hull. Nei, vi må videre. Det er ikke noe galt. Vi har gjort det vi skal gjøre.

Hør mer i videovinduet over.