Får ikke forlate Norge – Hnytt

Siste:

Får ikke forlate Norge

Klima- og miljødepartementet avviste klage, og Harrier regnes fortsatt som avfall.

GISMARVIK: Lasteskipet Harrier blir klassifisert som avfall av Klima- og miljødepartementet, og får ikke forlate Norge.

Det melder Stavanger Aftenblad.

Tidligere klaget skipseierne i Julia Shipping på vedtaket om at lasteskipet skal regnes som avfall.

Klagen ble avvist av Klima- og miljødepartementet, og skipseierne er skuffet over avgjørelsen.