«Å gjøre det beste ut av det» – Hnytt

Siste:

Karmøy kommune har foreslått å flytte 7. klassingene fra Åkra skole til Åkra ungdomsskole på grunn av plassmangel.
Karmøy kommune har foreslått å flytte 7. klassingene fra Åkra skole til Åkra ungdomsskole på grunn av plassmangel.

«Å gjøre det beste ut av det»

Når det gjelder måten ungdomsskolen er tenkt brukt på, skal elevene ha egne friminutt, og i storefri skal de gå frem og tilbake til barneskolen. Det er i beste fall naivt å tro at sistnevnte vil fungere i vårt klima, og dermed vil de bli fullstendig isolert fra de andre barna på skolen, på et sted uten uteareal egnet for lek, skriver David A. Sjøen i dette leserinnlegget.

LESERINNLEGG: I Haugesunds Avis den 13. juli sier varaordfører i Karmøy, Leif Malvin Knutsen, følgende:

«Kommunen har konkludert med at ungdomsskolen er det beste alternativet for 7. trinn. Neste år blir det en ny vurdering, selv om det så klart ikke berører samme kull. Nå som beslutningen er tatt, oppfordrer jeg til å gjøre det beste ut av situasjonen.»

Hadde det vært pedagogiske argumenter som lå til grunn for beslutningen, hadde Knutsens utsagn kanskje gitt mening. Det er det ikke. I følge den informasjonen vi foreldre har fått, er det kun økonomiske forhold som har ført til kommunens konklusjon. Det skulle også bare mangle, da alternativet ligger rett over veien for skolen.

I prosessen fram til vedtaket er opplæringsloven ettertrykkelig blitt brutt, ved at foreldrenes representanter i FAU og SU/SMU ikke er blitt involvert. Skal vi slå oss til ro med dette, Leif Malvin Knutsen?

Jeg satt selv i FAU inntil for to år siden, en tid som leder. I hele denne perioden arbeidet vi med å skape forståelse hos politikerne for at skolen var for liten, at utearealet var utilstrekkelig, og at bygningsmassen var utdatert. Gruppelederne i alle partiene i kommunestyret, også Leif Malvin Knutsen, ble allerede for over to år siden informert om at skolen ikke ville ha plass til førsteklassingene fra og med høsten 2016.

Nåværende ordfører Jarle Nilsen sa i valgkampen for løpende kamera at ny skole på Åkra ville bli «prioritert framfor alt annet» i kommende periode. Vi er nå halvveis.

Har det skjedd noe?

Skolen klarte likevel å finne plass i 2016, ved å ta i bruk lokaler som ikke var egnet til undervisning, og sannsynligvis heller ikke godkjent for formålet. Rett over nyttår i år satte inspektøren og de to kontaktlærerne på eget initiativ i gang en prosess for å finne egnede lokaler til høsten. Man kan undre seg over hva som hadde skjedd hvis de ikke hadde gjort det. Kommuneadministrasjonen har etter alt å dømme vært svært lite involvert.

Konklusjonen må bli at både politikerne og kommuneadministrasjonen har sovet i timen. De barna som nå begynner i sjuende ble født i 2005, og de som skal begynne i første ble født i 2011. Her har det vært rikelig med tid til å bygge ny skole. I realiteten har man nesten ikke foretatt seg noe som helst, og det er våre barn som må svi for det ved å bli utsatt for dette eksperimentet.

En eksperimentell mini-skole

Når det gjelder måten ungdomsskolen er tenkt brukt på, skal elevene ha egne friminutt, og i storefri skal de gå frem og tilbake til barneskolen. Det er i beste fall naivt å tro at sistnevnte vil fungere i vårt klima, og dermed vil de bli fullstendig isolert fra de andre barna på skolen, på et sted uten uteareal egnet for lek. Man lager altså i realiteten en ny mini-skole med ett klassetrinn for å spare kr. 300.000 i året.

Vi er mange foreldre som er urolige for hva dette vil føre til. Det hjelper ikke barna våre at forsøket skal evalueres etter at skoleåret er omme.

Hvem skal egentlig gjøre det beste ut av det?

En liten kuriositet til slutt: NRK sendte i 1974 et program fra Åkra. Etter at den da nye og moderne ungdomsskolen var presentert, ble det vist et lite klipp fra barneskolen. Programlederen sa da følgende: «Men de yngste barna på Åkra holder fremdeles til på en gammel skole med bratte trapper.»

Tidene er kanskje forandret, men ikke på Åkra skole. Kanskje heller kommunen skal gjøre det beste ut av det, og velge den bokstavelig talt mest nærliggende løsningen? Deretter kan de jo endelig få fortgang i planene om ny skole.