Slik foregår utgravingen på Avaldsnes – Hnytt

Siste:

Slik foregår utgravingen på Avaldsnes

Utgravingen av Kongsgården på Avaldsnes er i full gang. Nå begynner arkeologene å se konturene av noe virkelig stort.

AVALDSNES: Da det som trolige er restene av muren til kongsgården til Håkon Håkonsen ble funnet i 2012 vakte det nasjonal oppsikt. Det var Kongsgårdprosjektet ved Universitetet i Oslo som gjennomførte utgravingene i 2011-2012 og som fant ruinen to uker før utgravningsslutt i 2012. Da hadde de imidlertid ikke tid til mer enn å titte på den før de måtte fylle igjen.

Siden har prosjektet fått millionstøtte fra Staten til å utføre utgraving og kartlegging av området, nå senest 10 millioner kroner i revidert statsbudsjett.

Formålet med Kongsgårdprosjektet Avaldsnes er å undersøke kongsgårdenes plass i det norske kongedømmets tidlige historie og forhistorie gjennom det første årtusen e.Kr.

Mer om utgravingen og funnene som er gjort får du i videovinduet.