Vil kartlegge barnefattigdom i Karmøy – Hnytt

Siste:

Tor Kristian Gaard (H).
Tor Kristian Gaard (H).
Arkivfoto

Vil kartlegge barnefattigdom i Karmøy

Tar saken opp i kveldens kommunestyremøte.

Tor Kristian Gaard (H) vil i kveldens kommunestyremøte ta opp situasjonen til familier som lever i fattigdom i Karmøy.

Gaard vil konkret be om utredning av barnefattigdom i kommunen der man gjennomfører en målrettet undersøkelse. I tillegg ønsker han en tiltaksplan for arbeidet fremover og et budsjett som sikrer midler til dem som er rammet.

– Vi ønsker fokus på hvilke tiltak som er mest målrettet og inkluderende slik at alle barn på Karmøy opplever trygghet, inkludering og får en god oppvekst uavhengig av foreldrenes økonomi, sier Gaard.

– Mye skam

Han mener det er vanskelig for familier som selv er rammet av fattigdom å snakke høyt om problemene dette medfører.

– Det er ikke lett å reise seg opp og si at man er fattig. Det er mye skam knyttet til dette og om ikke andre tar det opp, er det lett for at det blir liggende, sier han.

Blant tiltakene han ønsker fokus på er satsingen på aktivitetskort der barn og familiene deres slipper å betale for å gå på kino, i svømmehallen eller benytte seg av andre tilbud i lokalsamfunnet. Så langt har få benyttet seg av dette.

– Jeg tror vi må finne et annet system slik at dem som trenger kortet eller annen hjelp slipper å si at de er fattige når de henvender seg. I stedet for barnefattigdom kan vi kalle det barnesolidaritet slik at ikke selve tiltaket blir stigmatiserende, sier Gaard.

Tall fra Barne- ungdoms og familiedirektoratet viser at det i 2015 var 755 barn i Karmøy kommune som lever i familier med vedvarende lav inntekt.