Siste:

Kommunestyret vil ha nye boliger der tomannsboligen brant ned på Øygardshaugen i februar.
Kommunestyret vil ha nye boliger der tomannsboligen brant ned på Øygardshaugen i februar.
Arkivfoto: Paul André Sommerfeldt.

Vil bygge nye kommunalboliger her

Kommunestyret i Karmøy går inn for å bygge nye kommunale utleieboliger på tomta der en tomannsbolig brant ned i februar.

KOMMUNESTYRET: I likhet med rådmannen velger politikerne å se forbi innbyggerinitiativet som samlet 300 underskrifter mot at kommunen skal gjennoppbygge kommunale utleieboliger på Øygardshaugen i Skudeneshavn.

Det var natt til 19. februar i år at daværende tomannsbolig ble kraftig skadet i en brann og måtte rives.

Susan Borg (Frp).

I rådmannens saksutredning heter det at kommunen har stort behov for boliger til vanskeligstilte som ikke kan skaffe seg bolig på ordinært vis. Han konkluderer med at kommunestyret ikke burde imøtekomme initiativet slik at prosessen med gjenoppbyggingen stopper opp.

Kommunestyret valgte å si seg enige i dette. Susan Borg (Frp) forsøkte å få inn et tilleggspunkt om at boevnen bør vurderes nøye i tildelingen av boliger i trangbodde nabolag, men fikk ikke flertall.

Borg talte naboenes sak og mente det må være lov å stille spørsmål ved boevnen.

– I 27 år har innbyggerne tidd stille. De har levd med en stadig frykt for beboerne i disse boligene, og nå sier de at nok er nok, sa Borg.

Kåre Hatløy (H) omtalte saken som vanskelig, men understrekte at kommunen er pliktet til å ta sitt samfunnsansvar for denne gruppen. Han fikk støtte av Leif Malvin Knutsen (Krf).

Kommunestyret gikk enstemmig inn for rådmannens innstilling. Borgs forslag til særhensyn fikk 18 stemmer og falt.