Må finne 5 millioner kroner til ny brannstasjon – Hnytt

Siste:

Vindafjord kommune. Foto: Google Street View
Vindafjord kommune. Foto: Google Street View

Må finne 5 millioner kroner til ny brannstasjon

Politikerne i Vindafjord må finne nesten fem millioner kroner ekstra til den planlagte brann- og ambulansestasjonen i Ølen.

VINDAFJORD: Etter at anbudspapirene til den nye brann- og ambulansestasjonen i Ølen er kommet inn viser det seg at prosjektet mangler penger for å bli fullført. I følge sakspapirene som skal behandles av kommunestyret i Vindafjord tirsdag neste uke er prosjektet underfinansiert med i overkant av 4,8 millioner kroner.

Under budsjettbehandlingen i kommunestyret høsten 2016 ble det satt av 49 millioner kroner til den nye brann- og ambulansestasjonen. Nå viser det seg at kostnaden er beregnet til snaue 54 millioner kroner.

Det meste av overskridelsen er knyttet til infrastrukturen. For å få akseptabel stigning på tilkomstveiene ble masseuttak for tomt og grøfter mer omfattende enn tidligere beregnet.

Den nye brann- og ambulansestasjonen blir på 1730 m2 og vil inneholde legekontor, brannsatsjon, kontorarealer og ambulansestasjon. I underkant av 1/3 av arealet er planlagt leid ut til Helse Fonna til en årlig sum av 565.000 kroner.

I sakspapirene redegjør rådmann Kristian Birkeland for flere forslag til å kutte i kostnadene. Blant annet vil det å droppe legekontorene tilknyttet omsorgssenteret redusere utbyggingskostnaden med åtte millioner kroner. Birkeland ser imidlertid en samling av brann, ambulanse og legevakt som en god og fremtidsrettet løsning og anbefaler å bygge ut legekontorene.

Han anbefaler politikerne i Vindafjord til å øke kostnadsrammene med fire millioner kroner.

Saken behandles av politikerne den 20. juni.