Til Oslo for å kjempe for E134 – Hnytt

Siste:

Til Oslo for å kjempe for E134

Transportkomitéen i Stortinget kan belage seg på press fra Haugalandet for å fremskynde tunellene på Seljestad og Røldal.

SAMFERDSEL: En delegasjon av politikere, pressgrupper og næringsliv skal i dag forsøke å overbevise landets øverste transportpolitikere om at utbyggingen av de to tunellene på Seljestad og Røldal er en god idé. En utbygging vil gjøre hovedferdselsåren fra Haugalandet til Østlandet vintersikker.

– For oss som region er dette et helt avgjørende prosjekt for videre utvikling. Næringslivet skriker etter en utbygging, og skal regionen vokse videre og bli mer attraktiv er en tunellutbygging på E134 nødvendig, sier regionsrådsleder Jarle Nilsen (Ap).

Foto: Tormod Karlsen

Prosjektet Seljestad-Røldal på E134 er i Nasjonal Transportplan plassert med tildeling av statlige midler i siste periode, det vil si at en utbygging planlegges oppstartet mellom 2024-29. Delegasjonen som i dag reiste til Oslo for å møte medlemmene av Transportkomitéen ønsker at prosjektet fremskyndes slik at oppstart blir i første planperiode, senest 2023.

– Seljestad–Røldal er selve nøkkelen i E134-prosjektet. En ny tunnel på strekningen vil ikke bare stå for betydelig vintersikring og besparelser i både høyde- og kilometer i seg selv, den vil også nærmest tvinge gjennom flere sammenhengende prosjekter i årene som kommer. Derfor er den så viktig, sier leder i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen.

Stortinget er nå inne i sluttbehandlingen av Nasjonal Transportplan. Etter et forberedende møte, drar delegasjonen til Stortinget for å overbevise politikerne. På Stortinget overleverer de et opprop fra ordførere, fylkesordførere og næringsliv langs E134 til Transportkomitéens medlemmer.

– Vi har fått 30 minutter hvor vi skal legge frem våre synspunkter. Vi er optimistiske og håper å bli møtt med velvilje fra politisk hold. Det at vi har fått 30 minutter til rådighet lover bra, sier Jarle Nilsen.

Han påpeker at en utbygging og sikting av E134 over Haukli vil spare næringslivet for flere milliarder kroner i effektivisering. Total samferdslesøkonomisk verdi er beregnet til hele 26 milliarder kroner. Det gjør prosjektet til er det mest lønnsomme samferdselsprosjektet i Norge.

– Prosjektet vil binde Vestlandet sammen med Østlandet på en unik måte. All logikk tilsier at utbyggingen må fremskyndes, sier Nilsen.