Tre millioner i fattigdomsmidler – Hnytt

Siste:

Tre millioner i fattigdomsmidler

Haugesund kommune er en av vinnerne når millioner av statlige fattigdomsmidler ble delt ut.

Gleden var svært synlig da Svein Erik Indbjo (FrP) og Sjur Risanger (H) kunngjorde at Røde Kors bare er en av flere frivillige organisasjoner i Haugesund som totalt får i underkant av 3 millioner kroner ekstra i såkalte fattigdomsmidler fra staten.

– Disse midlene er enormt viktige. De frivillige bidrar med enormt mye overfor byens barn og unge med tanke på det å holde dem i aktivitet og få dem til å delta i samfunnet. De frivillige organisasjonene får også mye ut av lite midler, sier Indbjo.

Pengene skal brukes til å gi personer som sliter med å delta i det norske samfunnet et fullverdig og aktivt tilbud. Et av prosjektene som fikk finansiering er Røde Kors sitt lavterskeltilbud #meigjengen. Siden oppstarten for tre år siden har de hjulpet 85 unge til å bli inkludert og aktivisert. Uten de statlige midlene ville aktiviteten blitt sterkt redusert.

– Vi får en til to henvendelser i uken fra ungdom og pårørende som føler de har behov for den hjelpen vi kan tilby. At vi får penger i et fjerde år er uvanlig, men jeg setter stor pris på det. Nå kan vi fortsette å jobbe tett på hver enkelt ungdom, forklarer prosjektleder Barbro Ringsaker.

Som regionssenter har Haugesund flere sosiale utfordringer blant ungdom enn i omkringliggende kommuner. Indbjo mener ekstrabevilgningen er penger som er helt nødvendige for å gi et godt tilbud til de som sliter.

– Tildelingen viser at Haugesund som regionssenter har noen særskilte utfordringer sammenlignet med nabokommunene, men også hvis man sammenligner med andre norske byer. Vi har fått 50 prosent av tildelingen i Rogaland, og langt mer enn både Stavanger og Trondheim, sier Indbjo

Disse organisasjonene fikk fattigdomsmidler:

Røde kors:

800 000 kroner til prosjektet #meigjengen

100 000 kroner til prosjektet Opplevelser for alle

60 000 kroner til prosjektet BARK

 

Stiftelsen Haugesjøen:

800 000 kroner til prosjektet Tur og Tokt

300 000 kroner til prosjektet Aktiv Fritid

 

Krinsjå:

500 000 til prosjektet Jord til bord

 

Bymisjonen:

100 000 til prosjektet Slipp bremsen

 

Haugesund kommune:

130 000 til prosjektet Aktiv sommer

150 000 til prosjektet ART kunstklubb for unge