Solvik-Olsen: – Flyplassen skal bestå – Hnytt

Siste:

Paul André Sommerfeldt.

Solvik-Olsen: – Flyplassen skal bestå

Samferdselsministeren mener Haugesund lufthavn Karmøy vil bestå som et viktig knutepunkt uavhengig om nye eksterne aktører tar over driften eller ei. Han avviser alle rykter om mulig nedleggelse.

HELGANES: Under dagens snarvisitt var Solvik-Olsen optimistisk med tanke på den videre driften av flyplassen etter at en overgangsavtale kom i havn i siste time to dager etter den opprinnelige fristen. Med dette på plass starter nå arbeidet med anbudsrunde for å få eventuelle nye drivere inn i en tjenestekonsesjon. Dette er per dags dato et usikkerhetsmoment.

– Det gjenstår å se hva markedet kommer med, det er nå sjansen er her. Hvis ingen aktører melder seg, driftes flyplassen videre av Avinor. Men det vil være en fordel med noen som er enda tettere på Haugesund lufthavn, sier Solvik-Olsen.  

Komplisert juss

Selv mener han utviklingen i norsk luftfart, folks reisevaner og generelt større aksept for fly som hverdagstransport er faktorer som vil tale til fordel for flyplassen på Karmøy.

At overgangsavtalen mellom samferdselsdepartementet, Avinor og LUB kom på plass to dager på overtid, skyldes ifølge statsråden at saken i seg selv har mange kompliserte detaljer.

–  Regelverket og konkurransebetingelsene har utviklet seg siden den opprinnelige avtalen ble signert for femten år siden, og det viste seg å ta lengre tid enn vi først trodde. Men jeg er fornøyd med Avinors håndtering når jeg ser kompleksiteten i det hele. 

Nedleggelse uaktuelt

Statsråden avkreftet videre alle rykter om at flyplassen på sikt planlegges å bli avviklet.

– Det har aldri vært diskutert eller planlagt fra vår side at flyplassen skal legges ned.  De ryktene kan jeg avkrefte med en gang. Fokuset nå ligger på hvordan vi kan utvikle flyplassen på en best mulig måte, slik at det blir enda mer attraktivt for flyselskap å opprette ruter hit. 

Martin Laurhammer i Norsk Lufthavnutvikling benyttet anledningen til å gi honnør til statsråden for å ha sikret overgangsavtalen som gir et godt grunnlag for arbeidet videre. Han mener også det finnes kommersielle aktører som kan være interesserte i å overta driften, uten at dette ble utdypet noe nærmere.

–  Sikret uansett

I tiden framover vil Avinor jobbe med en konsesjon som vil legges ut på anbud der det i neste omgang planlegges møter med potensielle eksterne aktører. Dette arbeidet forventes sluttført i løpet av 2018.

– Flyplassen er sikret uansett, men spørsmålet blir om vi klarer å få inn noen enda mer kreative aktører enn det Avinor har vært så langt, sier Solvik-Olsen.