Hilste Kina-samarbeid velkommen – Hnytt

Siste:

HÅNDTRYKKET: Varaordfører Huang Wei og ordfører Arne-Christian Mohn tar hverandre i hånden etter avtaleinngåelsen.

Hilste Kina-samarbeid velkommen

At forholdet mellom Kina og Norge normaliseres, fikk vi et godt tegn på i Haugesund rådhus torsdag morgen. Myndighetene i Qiannan Prefecture i Guizhou-provinsen og Haugesund underskrev en samarbeidsavtale.

Fakta:

De nasjonale avtalene

Dette er de nasjonale avtalene Norge nylig signerte i Kina:

* Gjenopptakelse av frihandelsavtale-forhandlinger mellom Kina og Norge – Mellom 2008 og 2010 ble det holdt åtte forhandlingsrunder med sikte på en frihandelsavtale. Forhandlingene gjenopptas nå for å øke handelen i varer, tjenester og investeringer mellom Norge og Kina. Avtalen ble undertegnet av Mæland og den kinesiske visehandelsministeren Fu Ziying.

* Gjenopptakelse av norsk-kinesisk økonomisk kommisjon – Formålet med kommisjonen er å drøfte spørsmål om rammevilkårene for næringslivsvirksomhet i Kina og Norge. Kommisjonen skal møtes årlig, og ledes på ekspidisjonssjefsnivå med eventuell deltakelse av statssekretær. Siste møtet i kommisjonen ble holdt i 2007 og den opprinnelige avtalen om økonomisk, industrielt og teknisk samarbeid er fra 1980. Avtalen ble undertegnet av Mæland og MOFCOM.

* MoU om teknisk-økonomisk samarbeid – Dette er en oppdatering av eksisterende MoU om samarbeid på bistandsområdet. Hittil har samarbeidet vært konsentrert om faglig samarbeid innenfor klima, miljø og godt styringssett. Med oppdateringen kommer også hav, SDG og sør-samarbeid inn som nye samarbeidsområder. MoUen tar også høyde for at Kina ikke lenger er et utviklingsland i tradisjonell forstand. Avtalen ble undertegnet av Brende og den kinesiske visehandelsministeren Fu Ziying.

* MoU mellom Kulturdepartementet og General Administration og Sport om Sprotsarbeid (2017-2022) – Dette er en ny MoU hvor Norge og Kina går inn for å utvikle et bredt sportssamarbeid, med særlig fokus på vinteridrett. Norge vil gjennom avtalen tilrettelegge for deling av erfaringer med å organisere vinter-OL i tiden fram mot Kinas vinterolympiske leker i Beijing 2022. Ble undertegnet av ambassadør Svein O. Sæther og minister Gou Zhogwen.

* Fornyet avtale mellom Natural Science Foundation of China (NSFC) og Norges Forskningsråd – Den gamle avtalen er utdatert og ikke i tråd med dagens forskningssamarbeid. Avtalen vil åpne opp for felles prosjektutlysninger, politikkdialog og felles forskningsrelaterte arrangementer. Undertegnet av ambassadør Svein O. Sæther og NSFCs president Yang Wei.

* Plan of Action mellom Helse- og omsorgsadepartementet og NHFPC (2017-2020) – Norge har en helsesamarbeidsavtale med Kina fra 1999, og fra denne utgår det en handlingsplan, som er flerårig og som nærmere beskriver rammene for samarbeidet mellom landene. Den siste handlingsplanen (2010-2013) ble aldri undertegnet. Undertegnet av statssekretær Normann og helseminister Li Bin.

HAUGESUND: Kontakten med lokale myndigheter i en av Kinas sørlige provinser har ført til et Rogalandsbesøk og underskrevne intensjonsavtaler om samarbeids med de tre største byene i fylket vårt.

Haugesundordfører Arne-Christian Mohn var først ute i dag, dernest dro den store delegasjonen over Boknafjorden for tilsvarende drøftinger med Stavanger og Sandnes samt fylkeskommunen.

Gjennombrudd i desember

Det var i desember i fjor at utenriksminister Børge Brende (H) dro til Beijing for møter med blant annet med den kinesiske statsminister Li Keqiang og utenriksministeren Wang Yi. Det hadde i forkant vært flere møter på høyt administrativt nivå. De ble enige om å normalisere det politiske og diplomatiske forholdet mellom Norge og Kina.

– Det har tatt lang tid. Det har vært en drøy prosess og mange oppoverbakker, men fra og med i sommer så vi at det kunne komme til å snu, sa Brende til pressen den gang.

I samtalene han hadde med kinesiske myndigheter tok han blant annet opp behovet for å gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale og en full normalisering av norsk eksport til Kina. I april i år besøkte statsminister Erna Solberg Beijing i front av en stor norsk næringsdelegasjon og sanksjonerte den nye atmosfæren mellom Norge og Kina. Seks avtaler ble underskrevet. (Se egen ramme).

GAVER HØRER MED: Varaordfører Huang Wei hadde med seg en gave hentet fra egen tekstilindustri til Haugesund kommune.

Mange muligheter i mange flater

Kina-besøket i Rogaland i dag og i morgen skal etter planen ende opp intensjonsavtaler der partene er enige om å fremme gjensidig forståelse og vennskap gjennom kulturell utveksling, undervisning og turisme og gjennom kobling av næringsaktører. Med på rådhuset var aktører fra vårt lokale reiseliv, kulturforetaket, skole, shipping, tekstilindustri og offshoreindustri.

Vi spurte varaordfører Huang Wei, som ledet den kinesiske delegasjonen, om hvilke forventninger han har til den inngåtte avtalen. Han håper at partene gjennom de fem første årene vil oppleve positive effekter innenfor reiseliv, kulturutveksling og matkultur. I bunnen ligger først og fremst et samarbeid gjennom utdanningsinstitusjonene. På næringsområdet er det spennende muligheter innen tekstil og gassteknologi. Kina er godt vei i en omlegging fra kull til naturgass og også i Guizhou-provinsen er myndighetene på leting etter teknologi og kompetanse som kan hjelpe dem videre i omleggingen.

Vikse og Garnius

Når det gjelder muligheten for aktørene i tekstilbransjen, fikk både Kristine Vikse og nettbutikken Garnius eksponert seg i bystyresalen. Torsdag ettermiddag blir det en enda heftigere markering av samarbeidspotensialet i sørfylket. Designmerket Agape, som har sin opprinnelse på Madla utenfor Stavanger, bygger på mange tiårs erfaring fra bransjen, gjennom egne butikker og norsk design. I dag åpnes dørene for å vise norske og kinesiske myndigheter noe av det vakreste av håndverk innen kjoledesign. I dag viser firmaet fram ti kjoler i tradisjonell norsk stil sammen med 10 skreddersydde kinesiske kjoler.

FORTALTE OM HAUGALANDET: Johan Rogstad var en av dem som ga kineserne en kjapp fortelling om ferdighetene i lokalt norsk næringsliv.

Døråpner

Ordfører Arne-Christian Mohn synes at denne form for samarbeidsavtaler kan fort vise seg å være viktige døråpnere for regionens næringsliv. I likhet med reiselivssjef Vigleik Dueland ser han allerede et stort potensial i økt kinesisk turisme i årene som kommer. Når det gjelder offshorenæringene våre, gjør han oppmerksom på at Guizhou-provinsen ligger inne i landet, men har elver som en av hovedtransportårene. Å gå over til LNG-løsninger for elvebåtene er en aktuell problemstilling og der vi nordmenn kan være gode samarbeidspartnere.

Pål Rasmussen, som inntil nylig har vært koordinator for International Gas Union (IGU) var også opptatt av hva Norge som stor gassleverandør kan bidra til energiomleggingen i verdens største land. Her er problemene fortsatt akutte i storbyene. Folk dør fortsatt av luftforurensing.

–Gass er en del av den nye kinesiske energimiksen, og vi nordmenn har mye kompetanse og teknologi å bidra med, sa Rasmussen til Hnytt etter at seremonien på rådhuset var avsluttet.