Aldri har det vært bedre å være homofil i Norge – Hnytt

Siste:

Aldri har det vært bedre å være homofil i Norge

I en ny oversikt kåres Norge til det nest beste landet for homofile og andre LHBTI-personer.

RETTIGHETER: Det er organisasjonen ILGA-Europe som står bak kåringen. Organisasjonen har i en årrekke jobbet for å fremme LHBT-rettigheter på Europeisk nivå og følger situasjonen knyttet til rettigheter for LHBT-personer i hvert enkelt land. Ved årets rangering av de europeiske landene, den 17. i rekken, klatrer Norge til 2. plass. Dette er den høyeste scoren Norge har oppnådd noen gang, både poengmessig og i rangeringen.

– Det er utrolig bra at Norge klatrer så mange plasser, og nå er nest best på LHBT-rettigheter i Europa. Det er åpenbart at regjeringens tydelige poltikk, blant annet retten til å velge juridisk kjønn, utvidelser av lavterskel sjekketilbud og innføringen av PrEP samt utarbeidelsen av en offensiv og god handlingsplan med 43 konkrete tiltak har bidratt til at Norge klatrer så mange plasser, sier leder i Åpne Høyre, Helge Ytterøy L’orange i en pressemelding.

Norge har ligget i forkant i Europa knyttet til LHBT-rettigheter på mange områder. I år er det 40 år siden homofili ble fjernet som psykiatrisk diagnose, og Norge var først i verden med kjønnsnøytrale samboerregler.

– Norge er også et land der det er bred enighet om LHBT-rettighetene, selv om en del er utålmodige, og andre henger litt etter. Totalt sett har spriket i LHBT-diskusjonene i Norge vært mindre enn i mange andre europeiske land, sier L’orange.