Umulig å konkludere etter støyanalysen – Hnytt

Siste:

Arkivfoto: Fjord Motorpark

Umulig å konkludere etter støyanalysen

Støyanalysen Karmøy kommune har bestilt for Fjord Motorpark ble i dag lagt fram. Det viser seg at grunnlaget for analysen ikke har vært tilstrekkelig. Fjord Motorpark vil nå levere manglende opplysninger.

KARMØY: Karmøy kommune har engasjert Sweco Norge AS til evalueringen av støyanalysen utarbeidet for Fjord Motorpark.

Kommunens konsulent skriver følgende i sammendraget:

«Vår faglige vurdering er at anleggets plassering, avstand til bebyggelse, topografiske forhold og muligheter for skjerming er slik at det kan være mulig å tilfredsstille de grensene som satt til slike anlegg».

Konsulentens konklusjon er likevel at beslutningsunderlaget er mangelfullt for et prosjekt av denne størrelsesorden.

– Dette tar vi til etterretning. Det er nå vårt ansvar å se til at manglende opplysninger blir levert for å utdype støyanalysen. Dette vil vi iverksette umiddelbart. For prosjektets mål er poenget at vi ser det som positivt at kommunes konsulent får utført en grundig evaluering, og at hans vurdering ikke kan trekkes i tvil, skriver Arvid Grimstvedt, styreleder Fjord Motorpark i en pressemelding.

– Prosjektet får nå en forsinkelse uten at vi har gjort noen refleksjoner om nye tidsrammer, opplyser Grimstvedt.