Nå skal FKH også trene trenerne – Hnytt

Siste:

FKH’S REGIONALE ROLLE: Espen Skistad (til v.) og Kolbjørn Fosen ga tirsdag morgen FKH-sponsorene innsikt i hvordan klubben jobber regionalt.
FKH’S REGIONALE ROLLE: Espen Skistad (til v.) og Kolbjørn Fosen ga tirsdag morgen FKH-sponsorene innsikt i hvordan klubben jobber regionalt.

Nå skal FKH også trene trenerne

Utviklingsleder Kolbjørn Fosen og keepertrener Espen Skistad ga FKH-sponsorene et interessant innblikk i hvordan klubben definerer sin regionale rolle på Haugalandet og Sunnhordland. Nå skal klubben også trene trenerne.

FOTBALL: FKH har i år for første gang med et 14-årslag (i samarbeid med fotballkretsen) og et 19-årslag i de nasjonale seriene, mens 16-årslaget deltar for tredje gang. I tillegg kjøres opplegget med FKH-team videre, et spillerutviklingstiltak som er et tilbud til de beste spillerne i regionen ned til 12 år.

Klubben har også startet et samarbeid med fotballkretsen, som går på å utvikle klubbene i nærområdet gjennom konseptet ”kvalitetsklubb”.

– I tillegg har vi delt opp Haugalandet og Sunnhordland i seks regioner og der vi skal være tettere på klubbene for å drive spillerutvikling. Der ønsker vi først og fremst å trene trenerne for barne- og ungdomslagene. Det er der vi har lagt inn støtet.

Smartere organisering

– Hvordan skal dette fungere i praksis, spurte Skistad.

– Vi reiser ut og organiserer treningene slik vi gjør det i egen klubb. Det er opp til hver enkelt klubb å legge om til vår modell. Vi tenker at jo flere på én bane, oppnår vi både større trenereffekt og banekapasitet. Det betyr at vi kan drive en trening med 120 spillere på én bane samtidig. Tenker klubbene slik, finnes det nok baner til alle ute i kommunene, sa Fosen og minnet om at det er tøft å jobbe frivillig i en breddeklubb som kanskje har bare én eller to heltidsansatte og der det er foreldrene som har treneransvaret på barne- og ungdomsnivået.

– Det er en utfordring, men vi gleder oss til å sette i gang dette arbeidet, svarte Fosen og understreket samtidig at FKH’s rolle i regionen er å understøtte barne- og ungdomsfotballen i alle klubbene omkring. Det er viktig at ungene får spille godt organisert fotball nær eget familie og bosted.

– FKH’s rolle er å konkurrere på nasjonalt nivå.

Litt mer tålmodige

– Hvilken erfaring kan klubben trekke etter de tre sesongene med nasjonal G16-serie?

– Jeg sitter i et utviklingsforum som Norsk Toppfotball har for alle med min funksjon i de ti øverste divisjonene. Det er herfra initiativet til en nasjonal serie kom. Poenget er at om du spiller mot de beste spillerne i din egen aldersgruppe, får du selv best utvikling, svarte Fosen og var samtidig opptatt av at de unge spillerne ved å delta i de nasjonale seriene på de ulike alderstrinnene, kan bli litt mer tålmodige i egen karriereutvikling:

– Det har vært mye utålmodighet i norsk fotball, et jag med å komme seg på A-laget. Nå har vi fått en lenger vei og jeg er overbevist om at dette er positivt for både spillerne og klubbene.

Den gjennomsnittlige debutalderen for spillerne i Tippeligaen er i dag på 22 år.

Spilletid viktig

– I barne- og ungdomsfotballen er spilletid viktig. Gjelder det også for FKH’s guttelag?

– Vi begynte ordningen med 50 prosent spilletid på G16-laget. Det betyr at hver gang vi kommer til pause, skifter vi inn de 3-4 spillerne som sitter på benken, slik at de får spille hele annen omgang. Det blir mer harmoni for alle – lagfølelsen blir bedre og vi får ikke tusen telefoner fra misfornøyde foreldre. Dette er et opplegg som vi ønsker at også breddeklubbene adopterer til og med 19-årsfotballen. Og et av poengene er at om også de som ikke er aller best på laget også får spilletid, øker du uansett kvalitetene i laget.

Ikke A-lagsplass til alle

– Det har vært mye diskusjon om hvordan de som skal tas med videre i FKH-systemet velges ut?

– Vi har et stort ansvar for at unge ikke slutter med fotball i denne vanskelige fasen av livet. Derfor er det viktig å skape en forståelse for at det ikke er mange som kommer inn på FKH’s A-lag, samtidig som vi utvikler et godt samarbeid med klubbene i regionen med tanke på utplassering og hospitering. Det finnes gode eksempler der vi har leid ut spillere til Vard og andre og som deretter har lykkes. For oss er det viktig at spillerne selv ønsker denne alternative veien og at de ikke gir opp når du får beskjed fra toppklubben at det foreløpig ikke er A-lagsplass for deg, sa Fosen.