Ordføreren avviser tiggerforbud – Hnytt

Siste:

Ordfører Jarle Nilsen (AP).
Ordfører Jarle Nilsen (AP).
Paul A. Sommerfeldt

Ordføreren avviser tiggerforbud

Ordfører Jarle Nilsen kom med en tydelig avvisning av Frp sitt forslag om å innføre et tiggerforbud i Karmøy.
Nina Ve Sæbø (Frp)

KOMMUNESTYRET: Det var representant Nina Ve Sæbø (Frp) som tok til orde for at Karmøy burde innføre et lokalt tiggerforbud. Bakgrunnen var at hun mener lokale næringsdrivende lider under stadig mer aggressive tiggere som opptrer pågående overfor kundene. Hun viste videre til at politiet har hjemmel til å bortvise tiggere, men ikke på permanent basis. Hun ønsket derfor å utfordre ordføreren på å gjøre noe med situasjonen før den eskalerer.

I sitt svar sa ordfører Jarle Nilsen at han ikke oppfatter aggressive tiggere som et stort problem i Karmøy kommune. Han kommer derfor ikke til å følge dette opp videre.

– Spørsmålet er sammensatt og kompleks, og vi må være bevisste vår rolle. Men jeg har ikke tro på at et forbud vil gjøre mye fra eller til. På Stortinget ble det også flertall mot et tiggerforbud, sa Nilsen.

Han viste videre til at Karmøy lennsmannskontor heller ikke har kunnet påvise at tigging er knyttet til kriminell virksomhet i kommunen. I snitt får lensmannskontoret rundt én klage i uka på tigging.

Under ordskiftet var det ingen av representantene som støttet Frps forslag. Odd Magne Hansen (SV) kalte det hele vrøvl.

– Jeg har aldri sett her lokalt at noen mister kunder på grunn av tiggere. Kriminalitet må bekjempes, men fattigdom er ikke kriminalitet, poengterte Hansen.

Susan Borg (Frp) sa i sitt tilsvar at saken må ses fra flere sider.

– Vi skal ikke greie alle over en kam, men det er ingen grunn til at en skal tigge for å livnære seg i Norge. Vi vet også at tigging ikke er hovedbeskjeftigelsen for en del av disse. Politiet ber om å få lover og regler for håndtering av tiggere på landsbasis, og jeg støtter absolutt Nina Ve Sæbøs forslag, sa Borg.

Men støtten uteble altså fra både ordføreren og resten av kommunestyret.