Energirikdommen skal gi nye jobber – Hnytt

Siste:

KLARE FOR STORSATSING: Tysværordfører Sigmund Lier, Anette Sæther, Haugaland Vekst, Martha Kold Bakkevik, Haugesundregionens Næringsforening og Øyvind Olsen, ansvarlig for Arena-søknaden. Foto: Terje Emil Johannessen

Energirikdommen skal gi nye jobber

– Vi er nødt til å tenke stort og å ta utgangspunkt i hva vi er best til. Energirikdommen vår er et konkurransefortrinn. Markedsfører vi oss rett, kan vi få til mange industrietableringer på Haugalandet i årene som kommer.

TYSVÆR: Det var Tysværordfører Sigmund Lier som sa dette mandag morgen da han etter mange måneders forberedelser presenterte det som underveis har blitt kalt ”Energiprosjektet”, men som nå er i farta som et eget program. Der har vært forberedt i over et år og er nå sjøsatt med Karmøy kommune som en av de fire kommunene som har fått ansvaret for gjennomføring og framdrift. Hovedansvaret har Tysvær kommune tatt på seg og med ordfører Sigmund Lier som krumtapp. Med i prosjektledelsen er også en rekke av de større energibedriftene i vår region, også gjennom EnergiRike og Haugesundregionens næringsforening.

– Raskt til realitetene

Martha Kold Bakkevik representerer næringsforeningen i styringsgruppen.

På pressekonferansen understreket hun at dette ikke er et nytt vidløftig prosjekt, men raskt vil dreie seg om realiteter.

– Potensialet for ny verdiskaping her i regionen er stort; det er mye å ta tak i, både i forhold til etablerte produkter og tjenester, men også i nye. Koblingsmulighetene er mange i en region som har så mange sterke energiselskaper, prosessindustri og ingeniørmiljøer. Både hun og Sigmund Lier minnet om at klima- og miljøforpliktelsene som Norge har tatt på seg i forlengelsen av Parisavtalen, presser de store aktørene til å tenke nytt for å nå nullutslippsmålene.

En milepæl

Mandag passerte prosjektet en liten milepæl. Som del av prosessen skal Innovasjon Norge overtales til å inkludere satsingen i det såkalte Arena-programmet. En første skisse ble mandag sendt inn til statens næringsapparat. ”Energiprogrammet Norwegian Clean Energy Cluster” skal inngå som et av virkemidlene i det omfattende og krevende arbeidet.

– Gjennom Arena-programmet får vi en mulighet til å bygge et nettverk mellom de store bedriftene og også koble oss opp mot forskningsmiljøer og universiteter og høyskoler, forklarer Øyvind Olsen. Han er engasjert av programmet for å styre prosessen overfor Innovasjon Norge.

Interessante sidestrømmer

Energiprogrammet skal synliggjøre de spennende etableringsmulighetene som Haugalandet og Sunnhordland kan tilby små og store energikrevende bedrifter som kan tenke seg å utnytte det Martha Kold Bakkevik omtaler som de interessante ”sidestrømmene” fra de store industribedriftene på Haugalandet og i Sunnhordland. Mye energi går ut i lufta, for eksempel hos Eramet i Sauda, og volumet er så stort at det burde være interessant for mange. I Energiprogrammet er det foreløpig skissert 14 ulike arbeidspakker, hvorav flere allerede er i gang. Det er Anette Sæther i Haugaland Vekst som trekker i alle trådene og som er kjempefornøyd med at et års arbeid nå gir resultater. Programmet har fått en grunnfinansiering og de har kommet godt i gang. Et femtitalls møter er allerede avholdt med store og små næringsaktører på Vestlandet.

”Den grønne regionen”

Sigmund Lier legger ikke skjul på at styringsgruppen har særlig i tankene at regionen har mange interessante lokaliseringsmulighter for ny industri. Haugaland Næringspark på Gismarvik er en av dem, Husøy og Hydro-området på Karmøy to andre. Tilgang på slike, tilrettelagte arealer tett på energikilder er et stort konkurransefortrinn. Nå skal Lier og aktørene omkring ham ta et krafttak for å forsterke regionens posisjon nasjonalt og internasjonalt.

– Vi skal bli kjent som ”Den grønne regionen” i Norge, sier Tysværordføreren bokstavelig talt som en programerklæring. Han legger til:

– Vi skal ta posisjonen, bli mye tøffere, proffere – og flinkere.