Siste:

Yngve Eriksen (Krf).
Yngve Eriksen (Krf).

Vil ikke ha alko-salg på valgdagen

Kommunestyret sier nei til å tillate alkoholsalg på stemmedagen for stortings og kommune- og fylkestingsvalg.

KOMMUNESTYRET: I rådmannens forslag til vedtak lå det inne en justering av punkt H i de alkoholpolitiske retningslinjene som ble vedtatt i fjor høst. I tråd med at det fra 01.01.2015 ble lovlig å tillate alkoholsalg på valgdagen, anbefalte rådmannen kommunestyret om å tillate salg og utlevering denne dagen.

Krfs Yngve Eriksen tok til orde for at kommunestyret burde se bort fra dette og beholde retningslinjene slik de opprinnelig ble vedtatt 19. september 2016. Han fikk støtte av SVs Odd Magne Hansen.

– Det er valg annenhvert år. På en slik dag der folk skal ta så viktige avgjørelser, synes jeg det er helt greit at det ikke er lov å selge alkohol, sa Hansen.

Med 24 stemmer ble det flertall for Eriksens forslag om å opprettholde punkt H i retningslinjene. Forbudet mot alkoholsalg på valgdagen i Karmøy blir dermed opprettholdt.