Slår alarm om ventetiden ved sykehuset – Hnytt

Siste:

ROPER VARSKO: Fastlege Morten Skare Mathisen mener ventetiden for å få svar på røntgenundersøkelser har blitt uforsvarlig lang.
Paul A. Sommerfeldt.

Slår alarm om ventetiden ved sykehuset

Fastlege Morten Skaret Mathisen frykter for sine pasienters liv dersom ikke ventetiden ved røntgenavdelingen på Haugesund sjukehus kortes ned. 

KOPERVIK: Fastlegen har i lengre tid sett med bekymring på at det kan ta mange uker før pasienter får svar på vanlige CT og MR-undersøkelser. Han viser til et nylig tilfelle med en pasient som etter fem uker fremdeles ikke hadde fått svar på en CT-undersøkelse som skulle beskrive forandringer i lungene. Undersøkelsen var bestilt av en lege på sykehuset.

Måtte purre

I det konkrete tilfellet var det grunn til å tro at forandringene kunne utvikle seg til kreft. Svaret kom først da den bekymrede pasienten tok kontakt med fastlegen. Han henvendte seg direkte til en radiolog på sykehuset, som gikk særskilt inn og beskrev bildene. Dagen etter fikk han svaret tilsendt elektronisk.

– Det kan ikke være slik at en skal være avhengig av våkne og pågående fastleger for at pasienten skal komme «fram i køen». Det går igjen ut over andre, og situasjonen har nå blitt helsefarlig, sier Skaret Mathisen.

Erkjenner problemet

Lederen ved Radiologisk enhet ved Haugesund sjukehus, Harald Nes, bekrefter at det er stor pågang av henvisninger til røntgen og sier sykehuset leier inn vikarer og har rekruttert inn nye radiologer. Det er også utstrakt samarbeid med privat røntgeninstitutt.

– Medarbeiderne arbeider overtid for å ta unna mengden med bilder som skal beskrives, men mengden øker raskere enn en greier å få tak i kvalifiserte fagfolk.  Det er beklagelig å se at pasienter i noen tilfeller må vente for lenge. Det liker vi lite, men skyldes at vi har problemer med å håndtere den store mengden som kommer, sier Nes.

ERKJENNER UTFORDRINGER: Seksjonsoverlege Harald Nes er ikke fornøyd med den lange ventetiden, men sier radiologene er nødt til å prioritere hardt av hensyn til de alvorlig syke pasientene. Foto: Paul André Sommerfeldt.

Tyr til private

Fastlegen på Karmøy reagerer særlig på at det tar urovekkende lang tid før pasientene hans får bildene beskrevet og han kan sette i gang med utredning og behandling. På grunn av situasjonen bruker han selv derfor utelukkende det private røntgeninstituttet Unilabs, som har en gjennomsnittlig svartid på rundt fem dager.

– Det er også sånn at sykehusleger i økende grad bruker Unilabs av samme grunn, sier legen.

Underbemannet

Han mener videre at den økte ventetiden har sammenheng med sparetiltak og mindre bruk av innleide konsulenter ved avdelingen.

– Sykehuset brukte tidligere innleide konsulenter for å ta unna toppene, noe de nå ikke gjør av økonomiske grunner. Jeg har vært i kontakt med radiologer som sier at uansett hvor mye overtid de hadde jobbet, ville de aldri kunne ta unna det økende etterslepet. De er håpløst underbemannet, sier fastlegen.

Stort arbeidspress

Sjukehuset har de siste par årene i større grad satset på å tilsette egne radiologer fremfor å leie inn eksterne fagfolk utenfra. Parallelt med dette har pågangen og arbeidsoppgavene økt betydelig.

– Å klare etterslepet er dermed fortsatt et problem selv om vi har fått ansatt våre egne. Vi har fortsatt ubesatte stillinger og har utlyst gjentatte ganger, men har problem med å få tak i kvalifiserte søkere. Egne folk i utdanning er bedre løsning, men det er et langsiktig arbeid, sier Harald Nes.

Må prioritere 

På grunn av den økte arbeidsmengden, har det oppstått et krevende misforhold på avdelingen der de som ikke er akutt syke kan bli nedprioritert til fordel for de alvorlig syke.

– Vår oppgave i denne situasjonen er å prioritere hardt. Det går ut over de som har en lavere risikoprofil, mens vi må konsentrere oss om de akutt sjuke som hjerte- og hjerneslagpasienter samt kreftutredning, sier overlegen.

– Hvordan opplever radiologene hverdagen i lys av den økte arbeidsmengden?

– Det er aldri kjekt å være dedikert til jobben din og oppleve at du ikke får gjort den godt nok. Vi er ikke fornøyd med at folk må vente og vi er også frustrerte over situasjonen. Derfor bruker vi mer tid enn før på prioritering, fordi vi er nødt til å sørge for at de som er alvorlig syke får et bedre tilbud.

Godt samarbeid

Nes påpeker videre at sjukehuset har god dialog med Unilabs, og oppfordrer fastleger og andre til å benytte deres tjenester til pasienter som ikke defineres som akutt syke. Han tror dette vil være den mest effektive løsningen for å korte ned ventetiden for denne gruppen pasienter.

– Vi må tenke på hvem som passer hvor. Kreftutredning og lignende skal til sykehuset, mens de med lavere risiko kan med fordel gå andre steder der en gjerne får raskere svar, sier Nes.

Se videoinnslag i vinduet øverst.