Karmsundgata sør ute av bakevja – Hnytt

Siste:

Karmsundgata sør ute av bakevja

I dag ble uenighetene mellom Statens Vegvesen i Rogaland og Haugesund kommune når det gjelder Fv. 47 Karmsundgata bokstavelig talt ryddet av vegen. Dermed kan byggeplanleggingen starte for strekket mellom Storasundgata og Opel-krysset.

HAUGESUND: I ettermiddag holdes et møte med fyldig representasjon fra Haugesund kommune og Statens Vegvesen – og med fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal  og samferdselssjef Gottfried Heinzerling til stede. Etter at Statens Vegvesen klaget på vedtaket som bystyret gjorde i forbindelse med behandlingen av reguleringsplanen den 7. september i fjor, har arbeidet stanset opp.

Det har vært flere møter for å finne løsninger, men den kom på bordet først i dag. Seksjonsleder Ivar Thorkildsen i Plan- og forvaltningsseksjonen til Vegvesenet i Haugesund, sier til Hnytt at med alle formalitetene på plass blir det om kort tid oppstart av byggeplanleggingen og deretter nødvendig grunnerverv.

Dette er en prosess som vil ta minst et år dersom det ikke dukker opp spesielle overraskelser underveis. Både han og avdelingsdirektør Astrid Eide regner med at arbeidene med strekket på 1,3 kilometer kan starte i 2019 etter forutgående anbudsrunde. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen i 2015, var kostnadsanslaget på 293 millioner kroner.  Vi går ut fra at nye beregninger fort vil føre til at rammen passerer 300 millioner kroner. Prosjektet ligger inne i Haugalandpakken.