Ordførerne med felles opprop mot Solvik-Olsen – Hnytt

Siste:

SAMRÅD FØR
SAMRÅD FØR
Arkivfoto

Ordførerne med felles opprop mot Solvik-Olsen

Ingen ordførere på Haugalandet aksepterer nedprioriteringen av E 134 i Nasjonal Transportplan. Nå reiser de i fellesskap til Oslo og Stortinget for å protestere. Håper er at alle andre ordførere langs ruta hopper på bussen underveis.

Etter en omfattende debatt, vedtok ordførerne enstemmig følgende opprop:

Samferdselsminister fra Rogaland som glemmer Rogaland?

Solvik-Olsen – har du makt til å prioritere og velge? Vi har trodd på utsagnene til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen om at E 134 skal være hovedaksen mellom Vestlandet og Østlandet. Vi har trodd på at han vil prioritere tunell-byggingen over Seljestad og Haukeli, slik at næringslivet kan komme fram hele året.

Vi står på for regionen. Vestlandet trenger en hovedvei fra vest til øst, næringslivet her er avhengig av å komme fort frem med sine varer. Vi må ha ny vei over Haukeli – i første periode av NTP – vi var mange som trodde du mente det du sa.

Så ser vi at det plutselig skal prioriteres tre øst-vest-forbindelser. Det, kjære statsråd, kalles ikke å prioritere, men si ja til alt. Da oppnår en ikke det som var forutsetningen: Koble øst og vest sammen med en vintersikker vei.

I tillegg viste utredningen at det var kun én forbindelse som var samfunnsøkonomisk lønnsom – E 134. Hvor ble det av ministerens ønske om å prioritere samfunnsøkonomiske veier?

Vi, ordførere langs E 134 forventer at samferdselsministeren holder ord og faktisk prioriterer. Vi forventer at han sørger for at næringslivet får en helårsvei mellom Vestlandet og Østlandet snarest mulig og ikke så langt fram i tid at regionen vår isoleres.

I tillegg ble ordførerne om å ta en felles busstur til hovedstaden for å protestere på nedprioriteringen av E 134. Det betyr først og fremst et møte med stortingets Kommunikasjons- og transportkomité. Aktuell dato er 10. mai, hørte vi antydet.