Nå skal fengselssituasjonen endelig utredes – Hnytt

Siste:

ENDELIG ER DET VÅR TUR: Assisterende direktør i KDI, Jan-Erik Sandlie, regner med oppstart av konseptvalgutredning om fengselskapasiteten på Vestlandet i høst.
ENDELIG ER DET VÅR TUR: Assisterende direktør i KDI, Jan-Erik Sandlie, regner med oppstart av konseptvalgutredning om fengselskapasiteten på Vestlandet i høst.
Terje Emil Johannessen

Nå skal fengselssituasjonen endelig utredes

Etter mange års intenst arbeid for å få staten med på å erstatte fengslet i Haugesund med et nytt, moderne fengsel med tilstrekkelig kapasitet, fikk ordførerne og rådmennene i regionen endelig se Kriminalomsorgens tidsplan for videre planlegging.

REGIONRÅDET: Det skjedde på rådsmøtet i Haugaland Vekst i Haugesund fredag formiddag. Rådet hadde invitert Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør KDI, til å snakke om hvordan direktoratet har tenkt å følge opp fengselsbehovet på Vestlandet. Det mange som hadde sett fram til dette møtet med en av de viktigste lederne i direktoratet. Han skuffet dem ikke, i den forstand at han i det minste etterlot seg en konkret tidsplan for videre prosess. Da har man i det minste noe å forholde seg til.

Konsept må utredes først

KDI har bestemt seg for å utarbeide en såkalt KVU for kriminalomsorgen på Vestlandet. En konseptvalgutredning (KVU) er en faglig statlig utredning i tidlig fase for store prosjekter. En tilsvarende utredning er nylig framlagt for Østlandet, som har 4000 fengselsplasser og som trenger 2000 nye innen 2050. Også her er det mye dårlig bygningsmasse med mange gamle og umoderne bygg fra 1800-tallet. I følge Statsbygg: er etterslepet på vedlikehold på mellom 3,5 og 4,5 mrd kroner.

Oppdraget gis etter sommeren

På Vestlandet trenger man først og fremst flere fengselsplasser med høyt sikkerhetsnivå. Utredningsregimet er styrt av Finansdepartementet. Sandlie bekreftet at oppdraget kommer fra departementet i høst. Han hadde grunn til å tro at KVU’en vil foreligge etter ca 6 måneder. Deretter skal vurderingene kvalitetssikres av et annet konsulentmiljø. Det betyr at det vil foreligge et beslutningsgrunnlag i løpet av høsten neste år.

Standardbygg for 192?

Assisterende direktør Sandlie henledet oppmerksomheten mot det nye fengselsprosjektet som er i ferd med å ferdigstilles på Eidsberg på Østlandet. Fengselet får 96 plasser med aktivitetstilbud for alle innsatte. Det er utformet som en standardløsning som kan repeteres andre steder i landet. På Vestlandet kan det bli aktuelt å benytte seg av standardløsningen med en kapasitet på 192 plasser.

EIDSBERG-FENGSELET: Slik ser det nye fengselet på Eidsberg ut, en standard som også kan legges til grunn for nye fengsler på Vestlandet, kanskje med dobbel kapasitet.

Blir sentralisering mantraet?

Noe av hensikten med den gjennomgangen som nå skal skje også på Vestlandet, er i følge Sandlie å fase ut enheter som er mindre egnet som fengsler anno 2017. Det betyr at Haugesund fengsel med sin beskjedne kapasitet uansett er på vei ut. Med han minnet også om at en av vurderingene som skal gjøres i KVU’en er om det er driftsmessig gunstig å sentralisere fengselskapasiteten i landsdelen vår. Når det gjelder kapasitetsvurderinger i Region Vest, signaliserte han at det først og fremst er behov for flere fengselsplasser med høy sikkerhet. De eksisterende fengslene med lav sikkerhet (Sandeid) har et tilstrekkelig antall plasser.

Politisk beslutning

I den etterfølgende spørsmålsrunden i rådet, var rådsleder Jarle Nilsen optimist. Han har stor tro på at konklusjonen blir nytt fengsel i vår region.

Arne-Christian Mohn: – Hvorfor så lang tid med å sette i gang en KVU på Vestlandet?

Sandlie svarte at det er politiske beslutninger som bestemmer KVU-oppstart.

Ole Johan Vierdal var fornøyd med redegjørelsen. Han la ikke skjul på hva han tenkte om framtiden til Sandeid fengsel.

Et fengsel med 200 plasser kan innebære til sammen nærmere 300 arbeidsplasser.

FORNØYD: Vindafjord-ordfører Ole Johan Vierdal følger fengselsdebatten nøye. I fredagens redegjørelse var det ingen truende informasjon for Sandeid-fengslet og han sa seg meget fornøyd med Sandlies redegjørelse.