Vil ha sterkere virkemidler for å få sjøfolkene i jobb – Hnytt

Siste:

MARITIM POLITIKK: Haugesundordfører Arne-Christian Mohn gjorde sine siste forberedelser foran Arbeiderpartiets landsmøte på rådhuset onsdag kveld. Selv skal han bruke tildelt taletid til å snakke om situasjonen for ledige sjøfolk på Vestlandet.
MARITIM POLITIKK: Haugesundordfører Arne-Christian Mohn gjorde sine siste forberedelser foran Arbeiderpartiets landsmøte på rådhuset onsdag kveld. Selv skal han bruke tildelt taletid til å snakke om situasjonen for ledige sjøfolk på Vestlandet.
Terje Emil Johannessen

Vil ha sterkere virkemidler for å få sjøfolkene i jobb

Haugesundsordfører Arne-Christian Mohn ser fram til landsmøtet i Arbeiderpartiet, som åpner klokka 13 i dag. Han er blant de få fra fylket som har fått taletid. Den skal han bruke til å snakke om maritim politikk.

POLITIKK: Hnytt har spurt ham om det er noen saker som virkelig bekymrer ham idet landsmøtet starter.

– I grunn ikke. Det som kunne ha bekymret meg, var om det gikk mot en opphetet kampvotering i saken om konsekvensutredning av eventuell oljeleting i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. AUF har nå innsett at de ikke kan få flertall og at landsmøtet legger opp til et kompromiss som det går an å leve med. Jeg mener at kompromisset er godt, svarer han, men legger raskt til:

– Det som kan bekymre, men jeg tror ikke det blir noen stor sak, er uroen omkring asylpolitikken. Dagens politikk er tverrpolitisk forankret.

– Deler av partiet mener at den er for streng..?

– Ja, det synspunktene var gjeldende også da vi var i posisjon i forrige regjeringsperiode. Det er ikke noe nytt. Vi er et stort parti som tar opp i seg mange forskjellige meninger om mange saker. Det er normalt når vi favner så bredt.

Aktivitetsreform for unge

– Kommer du og dere fra Rogaland til å stresse sysselsettingssituasjonen på SørVestlandet?

–Den står på dagsordenen hele tiden. Kontakten mellom fylkeslagene på Vestlandet og partiledelsen har vært tett og god hele tiden og vi har derfor ingen dører å slå inn. Jeg vet ikke om landsmøtet vil foreta seg noe spesielt eller konkret.  Hovedproblemet de seinere årene har vært at vi har kommet med forslag til løsninger, men Solberg-regjeringen har bare gått halvveis.  Da oppnår man ikke den samme effekten.

– Kan du være mer konkret?

– Da vi ønsket 52 ukers permitteringstid  og mulighet til å ta utdanning under permitteringstiden, da innførte Høyre-regjeringen etter kraftig press to år seinere forlenget permitteringstid, men avsatte ingen midler til å finansiere utdanningstilbud.

Når det gjaldt ungdomsledighet, hadde vi vel ti punkter. Regjeringen gjennomførte tre av dem. Slik har det vært hele tiden. Nå ønsker vi å ta i bruk sterkere virkemidler. Vi ønsker en aktivitetsreform for unge utenfor arbeidslivet. Kommunene skal få plikt til å sikre jobb til alle delvis uføretrygdede født i og etter 1990, svarer Mohn og viser til at i Haugesund er det gjort gode erfaringer med ulike jobb-tiltak for ungdom.

– Ufortjent rykte

– Landsmøtet holdes i ei tid der det er mange gnisninger mellom sentrum og utkant i det norske samfunnet, et aldri så lite opprør mot elitene i hovedstaden. Hvordan tror du dette kommer til å spille seg ut på landsmøtet?

– Arbeiderpartiet har fått et ufortjent rykte som sentraliseringsparti. Vi har hele tiden sagt at vi ønsker arbeidsplasser over hele landet. Vi ønsker å ta vare på hele landet, men vi har ikke sagt at vi vil ta vare på hvert eneste fiskevær for enhver pris. Vi ønsker å ta vare på de småsamfunnene der det faktisk kan produseres varer og tjenester og hvor det kan være luv laga. Her er vi ikke uenige med Senterpartiet. Dette partiets framgang på meningsmålingene handler mer om at de sier kategorisk nei til kommunesammenslåinger med tvang, de sier nei til regionale løsninger og sier nei til Høyres og Frp’s sentraliseringspolitikk. Det de ikke sier nei til og som de etter hvert må si ja til er at de er nødt til å sentralisere bygdene de er så opptatt av om de skal ivareta landjorda. Det kan de ikke si høyt fordi det nå er valgkamp. Jeg går ut fra at alle norske velgere har fått med seg at Senterpartiet sier høyt og tydelig at de på nytt vil inn i regjering med Arbeiderpartiet.

Europapolitikken ligger fast

– Kan EU-spørsmålet bli en floke?

–Jeg tror ikke EU-spørsmålet kommer opp. Noen vil ha opp EØS-spørsmålet, men jeg tror at det er veldig urealistisk å tenke seg noen endringer her. Et lite land som Norge er helt avhengig av handelsavtaler på en bred front. Derfor er samarbeidet med EU viktig og den gjeldende EØS-avtalen er god for oss.

– Du skal selv snakke om maritim politikk?

–Jeg skal fokusere på norske arbeidsplasser, på den norske sjømannen. I dag er mange sjøfolk herfra arbeidsledige. Det er en krise for dem, men indirekte en krise også for rederne. De trenger sjøfolkene i framtiden.  Men som bøndene er de paradoksalt nok avhengig av støtteordninger for å få det til.

– Har du tenkt på hvilket ballkort du skal skrive deg på til lørdagens landsmøtefest.

Det spørsmålet kom uventet på Arne-Christian Mohn. Han ler høyt og svarer:

– Det har jeg faktisk ikke tenkt på et sekund. Dessuten har ballkort aldri hørt hjemme i vår folkelige kultur.

Fire haugalendinger

Når landsmøtet åpner klokka 13 i dag er fire haugalendinger er på plass som delegater: Svanhild Lygre Andersen fra Karmøy, Tove Elise  Frøland fra Vindafjord,

Synnnøve Bårdsen Lindanger fra Tysvær og Arne-Christian Mohn fra Haugesund. Hege Haukeland Liadal fra Haugesund møter som stortingsrepresentant.

For Mohns vedkommende betyr landsmøtet at han definitivt legger bak seg en periode med sentrale verv. Som leder i Rogaland Ap har han møtt i landsstyret. Her gikk han av for kort tid siden; overlot vervet til Sandnes-ordfører Stanley Wirak.

For tidkrevende reising

– Det ble for mye reisevirksomhet. Minst én gang i uken til Stavanger, ofte flere. Med fire timers reisetid hver gang er det uhorvelig mye tid som går bort.  Jeg prøvde å få til at partikontoret med jevne mellomrom flyttet seg over Boknafjorden, meg jeg klarte ikke å få dette til å skje så ofte at det ble en reell avlastning, forklarer han.

– Du måtte med andre ord foreta et valg?

– Jeg annonserte det tidlig og fikk tidlig et press på meg for å velge om jeg ville fortsette. Når Wirak sa ja til å overta, trakk jeg meg – men klarte å få Ragnhild Bjerkvik på en sentral plass i styret. Som nestleder kan hun fort bli aktuell til å overta etter Wirak. Så alt i alt er jeg meget fornøyd på Haugesund Ap’s vegne, svarer han onsdag kveld