– Fornøyde elever er den viktigste reklamen – Hnytt

Siste:

NY REKTOR: Sveinung Valen har masterutdannelse i skoleledelse og ser fram til et nytt og spennende skoleår i Kopervik til høsten.
NY REKTOR: Sveinung Valen har masterutdannelse i skoleledelse og ser fram til et nytt og spennende skoleår i Kopervik til høsten.

– Fornøyde elever er den viktigste reklamen

Rektor Sveinung Valen gleder seg til å komme tettere på ungdommene når han til høsten ønsker drøyt 450 elever velkommen til et nytt skoleår på Kopervik Vgs.  

1. mars tok han over rektorjobben etter Bjørn Andersen, som gikk over til å bli ny oppvekst- og kultursjef i kommunen.

Haugesunderen kommer fra stillingen som seksjonsleder i Rogaland fylkeskommune. Der hadde han bla ansvar for oppfølging av de videregående skolene i nordfylket, og kjenner dermed til skolen fra før.

– Kopervik Vgs er en spennende skole. Her har vi tre av fire studieforberedende fag, og det er få skoler i Rogaland som har et så bredt tilbud, sier Valen.

90 nye elever

Til høsten vil det litt over tid komme 90 nye elever som er tilknyttet medielinja. I fjor ble det besluttet at denne skulle flyttes fra Åkra til Kopervik, for å samle alle studieforberedende fag på Karmøy på én skole.

– Vi får tre klasser ekstra. Det innebærer en del rom-messige forandringer ettersom vi må ha spesialrom til disse klassene. I tillegg kommer seks lærere med som flyttes over fra Åkrehamn. Skolen har hatt god plass de siste årene, men nå begynner det å bli bra fullt. Det er kjekkest når det syder av liv alle veier!

Søkertallene på medier og kommunikasjon er jevnt over lavere i år enn i fjor over hele landet. I Kopervik hadde medielinja 19 søkere på VG1 da tallene ble klare i slutten av mars.

– Dessverre ser vi en nedgang over hele landet. Derfor må vi jobbe på det neste året for å se om vi kan klare å øke søkertallene. Fornøyde elever er den viktigste reklamen for oss, sier Valen.

Motivasjon viktigst

Både studiespesialiserende og idrettslinja har imidlertid holdt seg stabilt populære med henholdsvis 51 søkere på hver.

– Vi er fornøyd med søkertallene, selv om det alltid kunne vært flere. Men til syvende og sist er det viktigste at vi får de rette søkerne som er motivert til å begynne på den enkelte linja.

NYE KLASSEROM: Det gamle biblioteket er gjort om til et nytt og moderne klasserom når medielinja flytter inn.

– Hva var grunnen til at du ville gå fra administrasjon og tilbake i skolen?

– Å komme nærmere elevene der det skjer. Jeg har vært borte fra skolen i 10 år, og hadde lyst å være med å påvirke elevenes læring. Alt det vi gjør handler om å øke elevenes læringsutbytte – og disse prosessene ønsker jeg å bidra til.

Fall i fravær

Etter at regjeringen innførte fraværsgrense i videregående skole i fjor, har fraværet stupt på mange av skoler rundt om i landet. Også i Kopervik hadde fraværsgrensa en umiddelbar effekt. Reglene som ble innført i fjor høst, gjør at elever kan miste retten til vurdering i et fag hvis de har mer enn 10 prosent ugyldig fravær.

– Jeg registrerer at fraværet har sunket drastisk, og at elevene er mer på skolen. Men så blir spørsmålet hvor rigid denne grensen skal være, og dette kan nok oppleves urettferdig for noen. Det blir spennende å se om det er flere som fullfører og består videregående opplæring nå enn om grensa ikke hadde vært så rigid.

Nye muligheter  

Torsdag 17. august starter et nytt skoleår på Kopervik Vgs. Da vil elevene møte en skole som det siste året har vært gjennom en omfattende opprusting med nytt tak, nytt ventilasjons- og varmeanlegg samt flere nye klasserom til medielinja.

– Jeg må berømme lærerne og elevene for å ha taklet situasjonen mens dette har vært en byggeplass. 17. august starter vi opp met et nytt kull og nye muligheter, det blir kjekt, avslutter Valen.