Feirer Stord sin egen suksesshistorie – Hnytt

Siste:

Foto: Eldøyane Næringspark
Foto: Eldøyane Næringspark

Feirer Stord sin egen suksesshistorie

For fem år siden etablerte næringslivet på Stord en lokal teknisk fagskole. Til nå er 100 studenter ferdig med utdanningen.

Næringslivet på Stord er svært kompetansekrevende. Når olje- og gassvirksomheten var på topp noen siden førte det til at flere bedrifter slet med å få tak i nok kompetent arbeidskraft. Fredag feirer de det sim etter fem år kalles en suksesshistorie.

– «Stordmodellen» er unik i norsk sammenheng, og er et utdanningsløp som er i ferd med å bli et konkurransefortrinn for industrien i Sunnhordland, sier Steinar Røgenes, konserndirektør i Kværner,  og en av pådriverne for utdanningen.

Stordmodellen ble etablert etter initiativ fra de fire Sunnhordlands-bedriftene Kværner, Apply Leirvik, Wärtsilä og Advantec og industrinettverket Atheno. Modellen gir et skredddersydd  utdanningsopplegg, der fagarbeidere i lokale bedrifter får tilbud om å spesialtilpasset teknisk utdanning til å bli  det industrien omtaler som «praktiske ingeniører». Undervisingen skjer på bedriftene sine premisser, og er finansiert og tilrettelagt slik at studentene kan kombinere jobb og studier.

– Etableringa av «Stordmodellen» var en langsiktig satsing. At industrien i Sunnhordland, sammen med næringsaktører, utdanningsinstitusjoner og det offentlige i fellesskap etablerte dette er unikt i norsk sammenheng, sier Røgenes.