Vil ha 20 prosent menn i barnehagene – Hnytt

Siste:

Arkivfoto

Vil ha 20 prosent menn i barnehagene

Haugesund Venstre vil ha flere mannlige barnehageansatte i barnehagene i Haugesund.

Varaordfører i Haugesund, May Britt Vihovde vil i kveldens bystyremøte legge frem forslag om at kommunen skal ha som mål at 20 prosent av de ansatte i barnehagene er menn.

Andel menn i Haugesunds barnehager er nå på 7,9 prosent.

– I barnehagelovens paragraf 7 (Formålsparagrafen) står det blant annet barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Derfor trenger vi barnehager hvor både kvinner og menn arbeider. Barna trenger både mannlige og kvinnelige rollemodeller, skriver Vihovde i en pressemelding.

Tiltak

Hun mener det er avgjørende at kommunen setter seg et tydelig mål og tiltak, dersom de ska klare å øke andelen av menn i barnehagene.

– Venstre kommer derfor i kveldens bystyremøte, til å fremme forslag om at kommunen skal ha som målsetting å oppnå en andel på 20 prosent menn i barnehagene, noe som er i tråd med gjeldende nasjonale målsettinger. Og vi ber rådmannen legge frem en tiltaksplan for hvordan vi skal klare dette. Tilsvarende ber vi om å se på hvordan vi kan sikre bedre kjønnsbalanse i grunnskolen, opplyser varaordføreren.