Styrker pasientsikkerheten i Karmøy – Hnytt

Siste:

Styrker pasientsikkerheten i Karmøy

Færre pasientskader er det klare målet når kommunen nå går inn i det nasjonale pasientskadeprogrammet "I Trygge Hender 24-7".

HELSE: Med dette følger Karmøy i fotsporene til Tønsberg kommune som har vært en pilotkommune i satsingen på en mer pasient- og brukersikker kommune. Målet er færre pasientskader og en bedre kultur for forbedring av dette.

Onsdag blir det avholdt et ekstraordinært møte i hovedutvalget for helse og omsorg i kommunestyresalen på rådhuset. Til møtet kommer både representanter fra Tønsberg kommune samt en representant fra Helsedirektoratet.

Mandag 27.mars vil det bli gjort en markering av at Norheim bu- og behandlingsheim er det første sykehjemmet som begynner med implementering av de ulike tiltakspakkene som alle har som formål å øke pasientsikkerheten.

– Ordfører Jarle Nilsen har takket ja til å markere starten på dette arbeidet. I tillegg kommer Helse- og omsorgssjef Nora Olsen-Sund, opplyser prosjektleder Tove Rosseland i en pressemelding.