Siste:

Arkivfoto
Paul A. Sommerfeldt.

Innfører aktivitetsplikt i Karmøy

Etter en lang og grundig debatt vedtok kommunestyret i Karmøy å innføre aktivitetsplikt for sosialmottakere under 30 år.
Jan Birger Medhaug (H).

KOMMUNESTYRET: Det var Høyres Jan Birger Medhaug som fikk ordet først i debatten der en rekke av kommunestyrets representanter gikk opp på talerstolen. I saksframlegget anbefaler rådmannen at aktivitetsplikten med mulighet for trekk i stønad ved brudd på plikten innføres i tråd med regjeringens vedtak per 1.1 2017.

På landsbasis er det satt av 50 millioner kroner til aktivitetsplikten. 400.000 av disse skal gå til Karmøy.

– At denne gruppen kommer inn på rett spor vil ha stor betydning for samfunnet og for den enkelte, sier Medhaug.

Han la videre fram et tilleggspunkt til innstillingen om at Karmøy kommune skal ta direkte kontakt med frivilligheten og aktører som ASKI, Solstein, ABR-senteret og FK Haugesund for å samarbeide om å finne gode tiltak.

Da rådmann Sigurd Eikje forsikret at han allerede er i kontakt med flere av disse aktørene, sa Høyre etter et kort gruppemøte seg fornøyd med at forslaget blir oversendt rådmannen.

Delt ansvar

SVs Odd Magne Hansen la vekt på hva som er årsakene til at en så betydelig andel av de unge faller utenfor og minnet om at både kommuen, fylkeskommunen og næringslivet har et ansvar for å legge til rette.

Odd Magne Hansen (SV).

– De aller fleste som kan jobbe, vil jobbe. Dette er Ikke en gruppe med unnasnyltere, sier Hansen.

Han tok deretter ti orde for å vedta tre tilleggspunkter som gikk på at aktivitetsplikten må tilpasses den enkeltes forutsetninger, at videreutdanning skal være mulig og at plikten ikke skal gå ut over eksisterende arbeidsplasser.

Egen erfaring

Pål André Døsen poengterte at 70 prosent av jobbene på markedet ikke blir utlyst og oppfordret til å oppsøke arbeidsplassene fysisk. Han trakk også inn erfaringer fra eget liv i sitt framlegg.

– Jeg har selv vært sosialhjelpmottaker i min ungdom, noe som var til god hjelp i mitt liv. Samtidig er det viktig at dette ikke blir en hvilepute, sier Døsen. Han ba i tillegg om at forslaget fra formannskapet om å gjeninnføre miljøpatruljen som et ledd i aktiviseringen blir oversendt rådmannen.

Rådmannen utreder

APs gruppeleder Svein H. Andersen anbefalte kommunestyret å unngå for mye detaljstyring.

– Det er ikke lurt å gjøre konkrete tiltak på nåværende tidspunkt, men alle de gode forslagene bør oversendes rådmannen i første omgang, sier Andersen.

Under voteringen ble rådmannens innstilling satt opp mot forslaget fra SV og MDG med tre tilleggspunkter. Med 42 stemmer gikk kommunestyret inn for rådmannens forslag.

Høyres forslag og forslaget til Pål A. Døsen om å gjeninnføre miljøpatrulje ble oversendt rådmannen uten realitetsbehandling.

Allerede 1. september skal den nye bestemmelsen evalueres.

Les mer fra kommunestyret i onsdagens Karmøynytt.