‹‹Er kultur viktig?›› – Hnytt

Siste:

Kultursjefene i Tysvær Ingvar Frøyland, Haugesund Eilif Fjon og Karmøy John Arve Hveding. Foto: A.I. Jacobsen
Kultursjefene i Tysvær Ingvar Frøyland, Haugesund Eilif Fjon og Karmøy John Arve Hveding. Foto: A.I. Jacobsen

«Er kultur viktig?»

‹‹Kultur blir ofte holdt oppe mot andre lovpålagte tjenester, tilbud og opplevelser. Spørsmålet er om kultur er viktig?››

KRONIKK: Svaret fra befolkningen på Haugalandet er et rungende ja!

Nylig gjennomførte Haugesund, Tysvær og Karmøy kommuner i samarbeid med Kantar TNS en kulturbrukerundersøkelse. Blant de tingene innbyggerne i våre tre kommuner aller helst vil gjøre, finner vi her:

  • Vi vil være ute i friluft
  • Vi vil mosjonere og lese bøker
  • Vi vil gå på restaurant, kino, konsert
  • Se kulturelle innslag på nett

Langt på vei velger innbyggerne i de tre kommunene samme aktiviteter når de har fri. «Selvstendige» og «uforpliktende» aktiviteter som turer i skog og mark, film, mosjonering, kafébesøk, nettbruk og lesing engasjerer ofte og de fleste. Aktiviteter som krever ferdigheter, som å synge i kor, og kunstopplevelser som opera, ballett og klassiske konserter trekkes fram av få, men aktive kulturbrukere. Mellom disse ytterpunktene finner vi en rekke aktiviteter som om lag halvparten av befolkningen lokalt tar del i, blant annet popkonserter, bibliotek, idrett, teater, stand-up og lokale lag- og foreninger.

Har vi andre preferanser i vårt distrikt enn resten av landet?

Vi mosjonerer 13% oftere og går på kafé 10% hyppigere enn nordmenn flest. Vi går 19% sjeldnere på kunstutstilling og 12% sjeldnere på danseforestillinger enn folk i andre deler av landet. De regionale forskjellene er små. Haugesund trekker aktivitetsnivået litt opp og bruker institusjonsbaserte aktiviteter mer. Folk fra Tysvær bruker svømmehall og bibliotek noe mer, og karmøybuer driver i noe større utstrekning foreningsarbeid og går på kirkelige kulturaktiviteter. I all hovedsak liker og gjør haugalendinger det samme i fritiden som landets øvrige befolkning.

REGIONSKINO: Edda kino er godt besøkt fra både Tysvær, Karmøy og Haugesund

Edda kino er det kulturtilbudet som besøkes av flest haugalendinger (75 %), fulgt av friluftsområdene i Haugesund (70%), friluftsområdene på Karmøy (65%) og Festiviteten (60%).

Karmøys største attraksjoner er ellers ikke uventet Gamle Skudeneshavn (46%) og Nordvegen Historiesenter/vikinggården (43%). 41% av haugalendingene bruker friluftsområdene i Tysvær og 30 % Tysværtunet kulturhus og badeanlegg.

Åtte-ni av ti deltar på lokale festivaler og i snitt besøker vi om lag 3,5 av dem. Deltakelsen er like høy på tvers av kommunene. Sildajazz (53%), Julemarkedet (52%) og Havnedagene (40%) i Haugesund er de mest besøkte, fulgt av Skudefestivalen (28%) og Den norske filmfestivalen (25%).

De mest besøkte festivalene rekrutterer fra hele regionen, mens

POPULÆRE FESTIVALER: Skudefestivalen trekker folk fra hele distriktet viser kulturundersøkelsen

Fiskeridagene i Åkrehamn og Kopervikfestivalen primært når karmøybuer. Midtsommerfest og bLEST litteraturfest i Tysvær treffer hovedsakelig tysvæbuer.

Kulturtilbudet i distriktet vårt er bredt og omfattende og spenner fra fasiliteter bredt tilrettelagt for allmenn utfoldelse, som friluftsområder og kafeer, til forestillinger som krever avansert infrastruktur, som opera og ballett. Regionen byr på et 40-talls ulike typer institusjonsbaserte tilbud, som teater, bibliotek og museer, et tyvetalls festivaler, i tillegg til en rekke lag og foreninger.

Tysværtunet er sentrum for kulturaktiviteten for tysværbuen.

Hva forteller disse faktaene oss? Først og fremst illustrerer de hvor mye vi har til felles.

Thomas Hylland Eriksen har definert kultur som «det som gjør kommunikasjon mulig». Kunst og kultur skaper dialog og er limet som holder oss sammen, både kultur som underholdning og avkobling og som arena for offentlig meningsutveksling. Samtidig er våre kulturelle preferanser noe av det som skiller oss fra hverandre og gir rom for og næring til kritiske tanker og ytringer.

På sitt beste kan kulturuttrykk hjelpe oss å ta inn og forstå utfordringer i vår egen samtid. Det er ingen liten oppgave i en tid der flyktningkrise, terror, naturkatastrofer og storpolitiske omveltninger preger verden. God kunst og kultur kan bidra til samtalen om hvilken framtid vi ønsker å skape sammen – både globalt, nasjonalt og lokalt. For oss som jobber med kultur er tilbakemeldinger fra vårt eget publikum en avgjørende veiviser i jobben med å fremme et kulturtilbud innbyggere i alle aldre kan ha glede av i fritiden sin.

Kulturbrukerundersøkelsen som Kantar TNS har gjennomført er én tilbakemelding. Digital kommunikasjon og sosiale medier har også senket terskelen for direkte tilbakemeldinger. Disse vil vi gjerne ha flere av. Både Haugesund, Karmøy og Tysvær kommune jobber hver for seg i disse dager med planer for kulturarbeidet i årene framover. Samtidig har vi etablert en dialog og et tettere samarbeid for å se kulturarbeidet i vårt distrikt mer under ett. Vi trenger ambisiøse kulturplaner som også ser kultursektoren som en del av samfunnet og regionen som helhet. Målet vårt er å løfte fram kulturens egenverdi og samtidig vektlegge dens samfunnsbetydning og nytteverdi.

I kulturbrukerundersøkelsen svarer et flertall av innbyggerne på Haugalandet at kulturområdet gis stor prioritert og sju av ti mener at kulturen bør prioriteres. Gjennom samarbeid og dialog på tvers av kommunegrensene skal vi gjøre vårt beste for å bidra til dette, og til et lokalt kulturliv som gir næring til samtalen om hvilket samfunn vi lever i og ønsker å skape sammen for framtiden.