Siste:

– Vi var ikke flinke nok den gangen

Ordfører Sigmund Lier (Ap) beklager til alle menneskene som ble utsatt for seksuelle overgrep fra den tidligere Tysvær-læreren.

TYSVÆR: I fjor ble det kjent via fagbladet Utdanning at minst 20 elever ble utsatt for seksuelle overgrep av en tidligere lærer i Tysvær. Læreren misbrukte elever over 35 år.  Rektor, skolesjef og politi skal gjennom flere år ha blitt varslet om overgrepene – uten at noe skjedde.

Ordfører i Tysvær, Sigmund Lier (Ap) lovet i sin nyttårstale i 2017 at kommunen skulle komme på banen og orientere om tiltak som blir iverksatt som følge av overgrepene til den tidligere læreren. Fredag holdt ordføreren en pressekonferanse om hvilket arbeid som er gjort så langt, og hvilke ressurser som fremover skal settes inn for å forebygge seksuelle overgrep mot barn og unge.

– Først av alt har jeg lyst til å beklage og be om unnskyldning for de som vi vet har vært utsatt for overgrep fra den tidligere læreren i Tysvær. Men vi vil også beklage for de vi ikke vet om. Vi har grunn til å tro at det er flere, sier Sigmund Lier.

Se hele pressekonferansen

– Barn kan skjule det veldig godt

20 personer har fått erstatning for overgrep begått av læreren, og ordføreren minner på at oppreisningssordningen fremdeles står ved lag. I tillegg ønsker Lier å finne ut om det er andre måter de bør legge tilrette for at barn og unge som opplever overgrep og vold, lett kan komme i kontakt med kommunens fagfolk.

– Vi var ikke flinke nok denne gangen. Tema var ikke så offentlig som det er i dag. Vi tenker helst at folk er kjekke og snill mot barn. Men det finnes mennesker som ikke er det, og det problemet vil vedvare. Vi må bli flinkere til å fange opp signalene fra barn. Men barn opplever ofte en skamfølelse når de blir utsatt for seksuelle overgrep, og skjuler det derfor veldig godt, sier psykologspesialist Jakob Inge Kristoffersen i senter for krisepsykologi.