Savner du disse LP´ene? – Hnytt

Siste:

Savner du disse LP´ene?

For utenforstående kan det se ut som om politiet i Haugesund har startet antikvitetsbutikk i hovedkvarteret sitt ved Smedasundet. Sannheten er imidlertid at et større beslag av tyvegods fyller et helt kontor i politikammerets kjelleretasje.

HAUGESUND: Tyvegodset ble oppdaget under ransakinger hjemme hos lokale kjenninger av politiet på Hasseløy.

– Her er det både mye skrap og endel verdifulle gjenstander, sier politioverbetjent Torbjørn Nervik.

Rundt ham på kontoret bugner det av verktøy, sykkeldeler, musikkanlegg og paintball-utstyr.

– Dette er tyvegods som stammer fra innbrudd i hele Haugesund, sier Nervik, som oppfordrer folk som kjenner igjen tyvegodset til å ta kontakt.