Frykter flere ulykker på Tuastadvegen – Hnytt

Siste:

SLÅR ALARM: Ole Andreas Helvik frykter konsekvensene av den økte rushtrafikken gjennom Tuastadvegen.
Paul A. Sommerfeldt

Frykter flere ulykker på Tuastadvegen

Fredag i forrige uke smalt to biler i hverandre på Tuastadvegen midt i ettermiddagsrushet. Nabo Ole Andreas Helvik har lenge fryktet at den økte trafikken skal føre til alvorlige ulykker.

Trafikk på Tuastadvegen

2010: 1200 kjøretøy/døgn
2014: 1600 kjøretøy/døgn
2016: 1750 kjøretøy/døgn

Kilde: Statens Vegvesen 

I takt med den økte aktiviteten på Raglamyr har også trafikkmengden som går langs Tuastadvegen økt betydelig de siste årene. Ole Andreas Helvik er nærmeste nabo til veien og roper nå varsko om det han opplever som en prekær og farlig trafikksituasjon.

– Folk som skal til Oasen og fasilitetene rundt bruker denne veien for å unngå Raglamyr og trafikk-kaoset der oppe. Det er en dårlig løsning, sier Helvik.

Snarvei i storefri

Han minner om at veien i utgangspunktet er en gammel kirkevei som på ingen måte er dimensjonert for trafikkmønsteret naboene nå er vitne til. Helvik er spesielt bekymret for skoleungdommene som ofte ferdes i området.

– Det er en liten nedgang til veien som ungdommene bruker når de skal til Kiwi. Men bilene har ikke sjans til å stoppe om noen kommer ut i veien her. Gud forby at det skjer en ulykke, sier Helvik.

I tillegg til en økning i antall personbiler, brukes også veien hyppig av lokale entreprenører som frakter grus og annen masse til utgravinger og veiprosjekter i området. Tungtrafikken utgjør åtte prosent av trafikkmengden på fylkesveien, ifølge Vegvesenets egne tall.

– Har du noen formening om hva en kan gjøre for å minske trafikken?

– Nå tror jeg det er for sent. Bilistene har lært seg et kjøremønster, og da er det vanskelig å få gjort noe med. Fra å være en fredelig plass for noen år siden føles det nå det av og til som en firefelts motorvei med veldig mye støy, sier naboen.

Politisk ansvar

Johnny Pedersen i plan- og forvaltningsseksjonen hos Statens Vegvesen sier de er fullt klar over utfordringene på Tuastadvegen, men at det er politikerne som bestemmer hvilke tiltak som skal gjøres. Han understreker videre at veien i tillegg til å være en gjennomfartsåre, gir kortere reisevei for de som skal fra Vormedal til Stavanger via nye fylkesvei 47.

– Men vi er helt enige i at dette ikke er noen god vei, og hadde vi hatt pengene ville vi gått i gang, sier Pedersen.

Han opplyser at Karmøy kommune har kommet med et konkret innspill om å innlemme strekningen i handlingsprogrammet for fylkesveier i Rogaland i 2018.

– Kommunen har bedt om en oppgradering av veien, men om vi får gehør for dette vet vi ikke. Folk må ellers være innstilt på at trafikkmengden sannsynligvis ikke blir noe mindre når en bygger bedre vei, poengterer Pedersen.

Én ulykke

I løpet av de siste 30 årene har det kun blitt registrert én alvorlig ulykke på strekningen. Dette var i 2014 da en 73 år gammel syklist mistet livet da hun ble påkjørt av en 86 år gammel mann i krysset Tuastadveien/Trevardeli.

Basert på politiregistrerte hendelser har Vegvesenet dermed ikke statistisk grunnlag for å sette i gang eventuelle strakstiltak.

Nabo Ole Andreas Helvik mener like fullt det er på høy tid at noe blir gjort for å møte de trafikale utfordringene.

– Dette har blitt et trafikkfarlig støyområde. Her må noe skje, sier Helvik.