Siste:

FIKK PENGEGAVE: f.v. kirketjener Sonny Torvestad, markedssjef Elin Bakke Jakobsen, banksjef Alf Inge Flokketvedt og menighetsrådsleder Nils Olav Stava.
Paul A. Sommerfeldt

Fikk 200.000 til ny kirkestue

I over 20 år har menighetsrådet på Torvastad jobbet for å få på plass et bedre forsamlingsrom ved siden av den over 130 år gamle kirken. Nå har lokalbanken sørget for et solid bidrag til finansieringen.

TORVASTAD: Det var en glad leder av menighetsrådet på Torvastad som mandag kunne ta i mot en sjekk på 200.000 kroner av Skudenes & Aakra Sparebank. Pengegaven skal gå til byggingen av en ny kirkestue der menigheten kan møtes til søndagsskole, kirkekaffe eller minnesamvær.

– Vi ser absolutt behovet og ønsker gjerne å tilrettelegge og bidra til en mer funksjonell kirke, sier banksjef Alf Inge Flokketvedt.

Sammen med markedssjef Elin Bakke Jakobsen kunne han overrekke det rause bidraget fra bankens gavefond til leder av menighetsrådet, Nils Olav Stava, og kirketjener Sonny Torvestad.

– Et kjempeflott bidrag, sier de to takknemlig.

Store mangler

Karmøynytt har tidligere skrevet om de mange praktiske utfordringene som følge av manglede fasiliteter og lagringsplass i den gamle kirka på Torvastad. Dette har lenge vært en stor utfordring når det skal arrangeres både dåp, konfirmasjoner og begravelser. Kirken har heller ikke toalett innendørs og mangler tilrettelagt toalett for bevegelseshemmede.

I desember var representanter fra fylkeskommunen på befaring på Torvastad for å vurdere behovet for et nytt bygg. De er høringsinstans i saken og konkluderte med at menigheten heller burde ta sikte på å utvide det gamle bårehuset på drøye 18 kvadratmeter. Menighetsrådet mener på sin side at dette er langt fra en tilfredsstillende løsning.

– Vi ønsker ikke at dette skal være en klagesang, men vi må reflektere de utfordringene som fins. Det er snakk om helt hårreisende tilstander, sier Nils Olav Stava.

Lang prosess

Flere komiteer har opp i mot 20 år jobbet med kirkestue-prosjektet der ulike løsninger har blitt lagt på bordet. Per i dag legges det opp til et nybygg på sørsiden av kirken der grunneieren tidlig sa seg positiv til utbyggingen. Samtidig ønsker menigheten å få laget en adkomstvei på østsiden av kirkegården der man kan frakte bevegelseshemmede
og varer frem til kirkestuen. Det jobbes også med en løsning der man kan gå tørrskodd fra nybygget og over i kirken.

Biskopen avgjør

Nå ligger avgjørelsen i hendene til den nye biskopen i Stavanger bispedømme, Ivar Braut. Både menighetsrådet, fellesrådet og kirkevergen setter sin lit til at biskopen vil se behovet og gi et endelig grønt lys for en etterlengtet kirkestue på Torvastad.

– Biskopen kommer på besøk i forbindelse med innvielsen av den nye Kopervik-kirken. Da vil det i alle fall bli gjort forsøk på å få hans interesse mot dette, sier Stava.