Misliker stenging av busslommer – Hnytt

Siste:

Misliker stenging av busslommer

Det er tydeligvis problematisk for bussene å holde ruta si i det daglige. I Skåredalen blir nå busslommer lukket igjen for at bussen skal komme fortere fram.

TRAFIKK: Fra nå av kommer busspassasjerene til å bli plukket opp i selve veibanen. Linda Holthe fra Skåredalen mener at lukkingen av busslommene vil føre til lange køer og trafikkfarlige situasjoner.

– Jeg tror at utålmodige bilister vil ta sjansen på farlige forbikjøringer, noe som ikke vil fremme trafikksikkerheten, sier Holthe.

Hvis Vegvesenet først skal fjerne busslommer så mener hun at busslommen ved Gåsavatnet bør stenges.

– Her er det ikke fotgjengerfelt og det oppstår fort trafikkfarlige situasjoner når skolebarna skal over veien for å komme seg av og på bussen, sier Holthe.