Politiet skal selv heve kvaliteten – Hnytt

Siste:

Kriminaltekniker Johannes Simonsen instruerer Politibetjent Ann Kristin Tvedten.
Kriminaltekniker Johannes Simonsen instruerer Politibetjent Ann Kristin Tvedten.
Politiet.

Politiet skal selv heve kvaliteten

Ved å utnytte teknologien skal politiarbeid på stedet tjene både publikum og politi. Nå er det omfattende opplæring av politiansatte i gang.

SAMFUNN: Prosjektet «Politiarbeid på stedet» innføres nasjonalt og innebærer at førstelinja utfører og ferdigstiller en større mengde oppgaver så tidlig som mulig på stedet.

Alle ansatte i førstelinja får utdelt teknologiske hjelpemidler som ny, oppgradert telefon for å kunne sikre spor, ta lydavhør og kommunisere med operasjonssentralen på en effektiv og god måte.

Det er politiet selv som opplyser dette i en pressemelding fredag.

–Vi ønsker å gi publikum en bedre polititjeneste. Patruljene skal gjøre saken ferdig i størst mulig grad. Klarer de å gjøre mange etterforskningsskritt på stedet, mens saken er friskt i minne, kan det bidra til at saken blir raskere avgjort. Positivt for alle parter, fremhever delprosjektleder Erik Henna Hagen.

Skal heve kvaliteten

Nærpolitireformen ble behandlet i Stortinget i juni 2015 og skisserte en langsiktig plan for utvikling av politiet frem mot 2020. Haugaland og Sunnhordland politidistrikt ble fra 1. januar 2016 slått sammen med Rogaland politidistrikt og fikk navnet Sør-Vest politidistrikt. Omorganiseringen innebærer både ny struktur og heving av kvalitet på flere områder. Politiet skal blant annet utvikle nye og bedre måter og jobbe på og arbeidet skal støttes av nye og bedre teknologiske arbeidsverktøy. Delprosjektet Politiarbeid på stedet er her sentralt.

Motivert for endring

Erik Henna Hagen var også prosjektleder da Rogaland, som ett av tre politidistrikt, var pilot på Politiarbeid på stedet i 2014-2015. Om lag 220 personer i Sør-Vest politidistrikt skal læres opp. Opplæringen ble startet i desember i fjor og går frem til påske. Nylig var politibetjent Ann Kristin Tvedten ved Karmøy lensmannskontor på et tredagers teoretisk og praktisk kurs i Haugesund.

–Jeg har veldig tro på dette prosjektet. Dette er vinn-vinn. Gjennom bruk av teknologiske hjelpemidler kan vi ferdigstille mer arbeid på stedet og vi er tryggere på at for eksempel lydavhør blir mest mulig autentiske. Avhør på lyd sikre raskt forklaringer mens den avhørte fortsatt husker hendelsesforløpet godt og er relativt upåvirket av andre faktorer, presiserer Tvedten.

Fakta om Politiarbeid på stedet:

 • Delprosjekt i Nærpolitireformen
 • Ble gjennomført som pilot i tre politidistrikter i 2014-15 (Rogaland, Troms og Vestfold)
 • I perioden fra 2016-2018 foregår nasjonal innføring av de anbefalte arbeidsmetodene, samt noe videre utprøving/pilotering.
 • Politiarbeid på stedet er et skritt i retning av en mer enhetlig og standardisert polititjeneste, og støtter politiets nødvendige utvikling for å fungere og fremstå som ett politi.
 • Arbeidsformen skal øke effektiviteten og kvaliteten i straffesaksbehandlingen, forbedre service til publikum og øke kompetansen i politiet.
 • Metoden innebærer at patruljene skal ta i bruk tilgjengelig teknologi og utnytte denne på en god måte.
 • Politipatruljenes arbeid understøttes gjennom effektiv samhandling og tilbakemelding.
 • Arbeidsformen som skal innføres nasjonalt, består av følgende oppgaver og organisatoriske tiltak:
 • Lydavhør på stedet
 • Sporsikring på stedet
 • Bruk av mobile enheter
 • Faste tilbakemeldingsmøter

FOTO: Politibetjent Ann Kristin Tvedten har penslet glassoverflaten og håper at spor som fingeravtrykk vil komme til syne.