Kamp om nytt fengsel på Vestlandet – Hnytt

Siste:

GLAD FENGSELSMANN: Seniorkonsulent Asbjørn Skogland i Haugesund fengsel var meget fornøyd med det enstemmige vedtaket i rådet til Haugaland Vekst fredag formiddag.
GLAD FENGSELSMANN: Seniorkonsulent Asbjørn Skogland i Haugesund fengsel var meget fornøyd med det enstemmige vedtaket i rådet til Haugaland Vekst fredag formiddag.
Terje Emil Johannessen

Kamp om nytt fengsel på Vestlandet

Flere steder i landet ønsker seg nytt høyrisikofengsel. Haugalandet henger seg nå samlet på sluttløpet i kampen om et nytt fengsel.

FENGSEL: – Nå begynner realitetene å komme på bordet. Vi er svært glade for at rådet i Haugaland Vekst setter i gang et prosjekt som skal understøtte jobben for å sikre regionen et nytt høyrisikofengsel, sa seniorkonsulent Asbjørn Skogland i Haugesund fengsel til Hnytt fredag formiddag.

Det var da gått noen minutter etter at leder Jarle Nilsen i rådet til Haugaland Vekst banket gjennom et enstemmig vedtak om å bevilge inntil 100.000 kroner til den sluttspurten som nå kommer i regi av Kriminalitetsdirektoratet for å avklare statens investeringsbehov i nye fengsler på Vestlandet. Regjeringen ga i slutten av januar direktoratet i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning for nytt fengsel vest for Langfjellene. Det er denne utredningen som Haugalandet nå skal spille opp mot med Haugaland Vekst IKS som sekretariat om med AU i rådet som styringsgruppe.

Vektlegger det faglige

Asbjørn Skogland er særdeles fornøyd med at de ledende politikerne på Haugalandet er enige om å stå sammen i det videre arbeidet, uavhengig av at det er lansert fem lokaliseringsalternativer for nytt fengsel.

– Vi som jobber i Haugesund fengsel og som krysser fingrene for at staten velger å prioritere oss med et nytt og moderne fengsel, tenker først og faglig og har beina våre godt plantet i kriminalomsorgen. Vi har samme antall fengselsplasser i dag som da fengselet ble åpnet i 1914, det vil si atten plasser. Med tanke på den samfunnsutviklingen vi har hatt, sier det seg selv at vi er helt akterutseilt, sier han og viser til at det per i dag er femti haugalendinger som må sone sine straffer i Sør-Rogaland. På Haugalandet er det i dag 18.000 innbyggere per lukket fengselsplass, i landet er snittet på 2000.

– Vi har den desidert dårligste dekning i landet, påpeker Skogland.

Kanskje et standardkonsept?

Han minner videre om at det skisserte behovet for fengselsplasser på Haugalandet er 80. Det kan bli aktuelt å tilpasse seg det standardkonseptet for høysikkerhetsfengsel som Statsbygg har utviklet for Regjeringen og direktoratet og som gir 96 plasser

– Et nytt fengsel vil bygge regionen, legger han til idet han forlater Hemmingstad kultursenter på vei tilbake til jobb.

Tøff konkurranse

I rådsmøtet ble ordførerne og rådmennene minnet om at konkurransen er tøff. Her på Vestlandet mobiliseres det flere steder for å bli prioritert og her i fylket er det for eksempel sterke krefter er i sving for alternativer i sørfylket.  Adm. dir. Tormod Karlsen minnet om at kommunene på Haugalandet har jobbet over ti år med saken og at det nå er særdeles viktig å stå løpet ut.  Deretter oppsummerte Caroline Stensland fakta etter et møte med assisterende direktør Jan Erik Sandli i Kriminalitetsdirektoratet sist mandag.

Direktoratets arbeid med konseptvalgutredningen for Vestlandet starter i 2. halvår i år, skal kvalitetssikres i to faser våren 2018 og endelig beslutning skal tas høsten 2018.

Bygger opp ny Faktabank

Stensland gikk gjennom hvilket arbeid som må gjøres her på Haugalandet om en skal spille inn til KVU-arbeidet.  De faglige argumentene for nytt fengsel må gis like stor vekt som de politiske og av den grunn må dokumentasjonen herfra legge like stor vekt på ekspertfaglige vurderinger fra domstolene og politiet. Hensikten med den sluttspurten som nå starter i regi av Haugaland Vekst er selvsagt å sikre etablering av nytt høysikkerhetsfengsel i regionen. Flere virkemidler skal tas i bruk. En av dem er etablering av en egen Faktabank, bygd opp på samme måte som tilsvarende for Flyplass-prosjektet.

– Vi skal grundig dokumentere hvordan kravene til høysikkerhetsfengsel kan innfris i regionen, sa Stensland blant annet.

Vi må sitte sammen i båten

Da saken ble tatt opp til behandling i rådet, var det klar enighet om å bevilge 100.000 kroner til de prosjektkostnadene som nå vil påløpe. Flere ordførere oppfordret kollegene sine om å slutte rekkene i det videre arbeid.

– Dette er en regional sak. Skal vi lykkes, må vi  sitte rolige i båten  sammen, ikke heise flagg hver for oss, sa Vindafjord-ordfører Ole Johan Vierdal med tanke på den spenningen som finnes om skjebnen til de ulike lokaliseringsalternativene på Haugalandet.  Selv har han 55 statlige fengselsarbeidsplasser i kommunen som han ikke vil miste.

Tysvær-ordfører Sigmund Lier: –Vi er på rett vei. Det vil være skadelig om vi taler med flere tunger.

Tormod Karlsen: –Et vedtak her i dag vil vise at vi står sammen.

Bevilgningen ble som nevnt enstemmig vedtatt og sluttspurten for Haugalandet er dermed i gang.

 

HAR OPPLEGGET KLART: Mulighetsutvikler Caroline Stensland i Haugaland Vekst IKS.