Den grønne energiregionen på beddingen – Hnytt

Siste:

KORT PROSESS: Tysvær-ordfører Sigmund Lier og Annette Sæther i Haugaland Vekst kunne fredag morgen registrere at jobben var gjort med en forankre energikluster-prosjektet i regionen. Vedtaket ble fattet etter ti minutters behandling i regionrådet.
KORT PROSESS: Tysvær-ordfører Sigmund Lier og Annette Sæther i Haugaland Vekst kunne fredag morgen registrere at jobben var gjort med en forankre energikluster-prosjektet i regionen. Vedtaket ble fattet etter ti minutters behandling i regionrådet.
Foto: Terje Emil Johannessen

Den grønne energiregionen på beddingen

– Vi blir heiet på fra alle kanter. Mange vil ha lyst til å ha «energiministerjobben» på Haugalandet, sa Tysvær-ordfører Sigmund Lier til rådsmedlemmene i Haugaland Vekst fredag.

HAUGESUND: Ti minutter seinere hadde rådet bevilget de 300.000 kroner som trengs som delfinansiering av prosjektet som skal gjøre Haugalandet til en ledende grønn energiregion i Norge. Etter et omfattende forarbeid i regi av Tysvær kommune og med hjelp av Annette Sæther i Haugaland Vekst, bestemte rådet seg altså for å adoptere prosjektet som et regionalt prosjekt. Ordfører Sigmund Lier hadde dermed lykkes med å utfordre kommunene på Haugalandet til å organisere et prosjekt der det skal ses på mulighetene i den energimiksen regionen i dag har for å øke verdiskapingen innen energibasert industri.

– Vi lykkes best om vi satser sammen. Vi kan ikke sitte i ro. Vi må vise igjen, sa han etter å ha tegnet et bredt mulighetsvindu for å tiltrekke seg store og små industrietableringer basert på ny teknologi og ren energi.

(Saken fortsetter under bildet)

ENTUSIASTISK ORDFØRER: Sigmund Lier var meget fornøyd med vedtaket i rådet fredag morgen.

4,8 millioner

Det samlede budsjettet for de tre årene prosjektet skal jobbe i denne omgang er på 4,8 millioner kroner, fordelt på 1, 6 millioner kroner årlig. Ved siden av de 300.000 fra rådet, skal Haugaland Kraft bidra med 200.000 kroner, 800.000 kroner skal hentes fra Handlingsprogram næring 2017 og partene i prosjektet skal legge ned en egeninnsats som er verdsatt til 300.000 kroner.

Landets grønne klynge

Det går fram av dokumentene som ble lagt fram for rådet at målet i første fase er å sette sammen en prosess som sikrer en stratgisk retning og styring mot en visjon der Haugalandet skal bli «Norwegian Clean Energy Cluster», Norges Grønne Energiklynge.

Tysvær skal ha hovedansvaret for gjennomføringen sammen med regionrådet. Tysvær kommune deltar i styringsgruppen sammen med Karmøy, Sauda og Suldal kommuner, fylkeskommunen, Haugaland Vekst, Haugaland Kraft og Haugesundregionens næringsforening. Det skal tilsettes en prosjektansvarlig som får kontorplass hos Haugaland Vekst. Det er hun eller han som ordfører Sigmund Lier betegner som «energiminister» på Haugalandet.

– Lykke til!

Beslutningen i rådsmøtet ble tatt uten debatt av betydning, noe som viser at Lier og samarbeidspartnere hadde gjort hjemmeleksa med å skape solid forankring og forståelse for prosjektet. Saken ble rundet av i rådet med at ordførerne og rådmennene ønsket hverandre lykke til. Samtlige er enige om at dette kan bli et særdeles viktig strategisk prosjekt for Haugalandet.