Mager trøst at Haugesund ikke lenger topper – Hnytt

Siste:


ARBEIDSLEDIGHETEN I FOKUS: Nestleder Jonny Danielsen i NAV Haugesund ( til v.) gikk gjennom ledighetstallene i Haugesund formannskap onsdag. Haugesund ligger ikke lenger på topp i Rogaland, men utfordringene er likevel store. Til venstre kommunaldirektør John Arne Ulland. Foran skimter vi også varaordfører May Britt Vihovde.
ARBEIDSLEDIGHETEN I FOKUS: Nestleder Jonny Danielsen i NAV Haugesund ( til v.) gikk gjennom ledighetstallene i Haugesund formannskap onsdag. Haugesund ligger ikke lenger på topp i Rogaland, men utfordringene er likevel store. Til venstre kommunaldirektør John Arne Ulland. Foran skimter vi også varaordfører May Britt Vihovde.

Mager trøst at Haugesund ikke lenger topper

Det er en mager trøst for Haugesundpolitikerne at arbeidsledighetstallene i byen for første gang på lang tid ikke er størst i Rogaland. De benyttet onsdagens formannskapsmøte til å gå gjennom ledighetstall som fortsatt bekymrer samtlige partier.

POLITIKK: Nestleder i NAV Haugesund, Jonny Danielsen, var invitert til å gå gjennom realitetene. Gjennom mange år har ledigheten i Haugesund ligget på topp i Rogaland. Ved utgangen av 2016 lå Haugesund på femteplass i fylket hva angår prosentvis ledighet. I Rogaland er det registrert 11.617 ledige personer, 4,5 prosent av arbeidsstyrken. I Haugesund står 875 personer i køen, 4,4 prosent av arbeidsstyrken. I landet er den gjennomsnittlige ledigheten på 2,7 prosent. Rogaland ligger godt over landsgjennomsnittet. Disse tallene forteller ikke hele historien, verken sør eller nord for Fjorden. For Haugesunds vedkommende er det i tillegg 212 personer som er i ulike tiltak. Det betyr at byen til sammen har 1100 personer som er arbeidsledige. 5,5 prosent ledighet er med andre ord det reelle tallet. Menn utgjør sytti prosent.

Mange på vei mot ”stupet”

Når det gjelder de økonomiske konsekvensene av de høye ledighetstallene,

Danielsen fortalte at når ledigheten øker, øker også sykefraværet og uttaket av AFP. I Haugesund er det i dag 850 personer som mottar arbeidsavklaringspenger. NAV merker økningen i sykefraværet blant annet ved at antallet dialogmøter har økt betraktelig.

NAV har eget innsatsteam mot ledige polakker. De utgjør 30 prosent av de ledige i Haugesund. NAV samarbeider her med bemanningsbyråene, følger også opp alle arbeidsgivere når de tar kontakt. NAV Rogaland har også egen gruppe som jobber med de som har mindre enn fem måneder igjen på dagpenger og som kan få store problemer om de må over på økonomisk sosialhjel. Det er 112 personer i denne gruppen som nå nærmer seg full stopp i statlige ytelser.

Mobilitet ønskelig

–Vi forventet økning i ledigheten i vår, deretter at den flater ut og reduseres på tampen av 2017, sa Danielsen. I nordfylket finnes det noen ledige ingeniørjobber, i motsetning til i sørfylket. Antallet ledige anleggsarbeidere forventes å øke utover vinteren, men snu mot sommeren. Nestlederen i NAV Haugesund understreket budskapet fra NAV-ledelsen i Rogaland om at det er ønskelig med mobilitet. Det finnes mange jobber for kvalifisert arbeidskraft andre steder i landet.

501 under 29

Jonny Danielsen gikk nærmere inn på realitetene når det gjelder antall ungdom blant de arbeidsledige i Haugesund. NAV regner ungdom som personer opp til 29 år, men har også egne tall opp til 24 år. Av de helt ledige, er 501 personer under 29 år. Det er et positivt tegn at arbeidsledigheten i denne gruppen er svakt nedadgående. De følges opp av en egen ungdomsgruppe i NAV som samarbeider tett med Oppfølgingstjenesten.

Tiltaket Arena Flotmyr er igangsatt som en konsekvens av bystyrets krav om aktivitetsplikt. Denne plikten trådte i kraft 1. januar i år også på statlig nivå. NAV har

også flere andre lokale samarbeidsprosjekt, blant annet med FKH, der ca 30 ungdommer for tiden er engasjert.

Vil bruke tiltakspenger mer fleksibelt

Formannskapsmedlemmene hadde en rekke spørsmål der Danielsen måtte gi utfyllende kommentarer eller forklaringer til tallene. Blant annet etterlyste ordfører Arne-Christian Mohn muligheter for mer fleksibel bruk av de statlige tiltakspengene til SørVestlandet.

Ellers var han fornøyd med at Haugesund ikke lenger har størst ledighet i fylket. Og han oppsummerte saken slik, med en lett lakonisk undertone:

–Vi må bare jobbe videre.