Siste:

Elevene ved Åkrehamn videregående skole evakuerte til Åkra kirke. Mandag klokken 13 fikk de dra hjem. Foto: Paul André Sommerfeldt.
Elevene ved Åkrehamn videregående skole evakuerte til Åkra kirke. Mandag klokken 13 fikk de dra hjem. Foto: Paul André Sommerfeldt.

– Folk reagerer ulikt på slike trusler

Rektor ved Åkrehamn videregående skole, Åse Bratthammer, skryter av elevene og de ansatte etter mandagens dramatiske bombetrussel. Politiet har nå gått fra kriseberedskap til taktisk etterforskning av hendelsen.

ÅKREHAMN: Mandag formiddag gikk alarmen på Åkrehamn videregående skole etter at rektor ved skolen mottok en bombetrussel på mail. I mailen sto det blant annet at bomben skulle gå av klokken 11.15 – i storefriminuttet. Elever og ansatte ble derfor evakuert til Åkra kirke. En nærliggende barnehage ble også evakuert.

– Jeg må skryte av elevene og de ansatte. Evakueringen gikk rolig for seg og elevene oppførte seg eksemplarisk i kirken. De var rolige og avbalanserte, noe som er kjempeviktig i en slik situasjon. Det var ingen krisestemning.

Elevene var tilbake på skolen tirsdag. Kontaktlærerne samlet klassene hvor alle fikk utdelt et informasjonsskriv. De fikk også muligheten til å stille spørsmål.

– Karmøy kommune har opprettet krisestab. Vi har også beredskapsteam på skolen som tar seg av de som måtte trenge ekstra oppfølging i tiden etterpå.

– Hvordan er stemningen på skolen i dag?

– Jeg har vært rundt og besøkt klassene, så etter forholdene fungerer det bra. Elevene er på plass og i arbeid.

Tok til tårene 

Mandag rykket nødetatene ut til Åkrehamn videregående skole etter at rektor ved skolen mottok en bombetrussel på mail. Foto: Ann Kristin Andreassen

Mange elever tok til tårer som følge av bombetrusselen. Helsepersonell var til stede i Åkra kirke for å ta vare på elevene.

– Folk reagerer ulikt på en slik trussel. Noen blir reddere enn andre. Det kan ha sammenheng med hvor du er i livet og hva du har opplevd før, så noen må følges opp litt ekstra.

– Hva gjør dere videre nå?

– Akkurat nå er jeg i et møte hvor vi har politiet med oss. Vi oppsummerer mandagen og har en briefing. Vi må gå gjennom hele dagen og lære av det. I en slik situasjon er det mye som skjer, så vi må se hva vi kan gjøre bedre dersom vi skulle havne i en lignende situasjon igjen.

Ønsker avklaring

Politioverbetjent Kim Skogland Pedersen ved Karmøy lennsmannskontor sier at politiet nå har gått fra kriseberedskap til taktisk etterforskning av bombetrusselen.

– Vi går taktisk bredt ut for å skaffe oss mest mulig opplysninger. Det jobbes videre opp mot e-posten som kom inn, men det vil ikke gjøres noen flere rene undersøkelser, sier Pedersen.

Han opplyser videre at politiet har en målsetting om å avklare hvem som sto bak e-posten og at de naturligvis er glad for at trusselen ikke var reell.

– En hendelse som krever så store ressurser har en relativt stor strafferamme. Den vil etterforskes tungt videre med bakgrunn i alvorligheten, sier politibetjenten.

 

God beredskap  

Rektor Åse Bratthammer skryter av elevene og de ansatte under evakueringen. Arkivfoto. 

I tillegg til politiet satte også kommunen krisestab da meldingen kom inn. Karmøypolitiet sitter med et inntrykk av at beredskapen mellom etatene fungerte slik den skulle.

– Beredskapen var veldig bra. Det var utrolig mange utrykningsetater involvert med både politi, helse og brann. Tilbakemeldingene er at det fungerte godt på stedet hvor man fikk samlet alle i kirken. Så langt ser det ut til at ting fungerer når vi får slike meldinger, sier Pedersen.

Politiet gjennomsøkte lokalene på skolen, og det ble ikke gjort funn av noen mistenkelige gjenstander.