Kraftig nedgang i utenlandstrafikken – Hnytt

Siste:

Foto: Arkiv
Foto: Arkiv

Kraftig nedgang i utenlandstrafikken

Stadig færre utenlandsruter fører til kraftig nedgang i utenlandstrafikken fra Helganes.

PASSASJERTALL: Tall fra Avinor viser at utenlandstrafikken fra Helganes stadig går nedover. I fjor fløy 163 475 personer til eller fra landet fra Karmøy, en nedgang på 19,9 prosent.

For innelandstrafikken ble det imidlertid en liten økning. Rett i overkant av 462 000 passasjerer ble fraktet gjennom innenlandsterminalen på Helganes. Det gir en økning på 1,7 prosent.

Det totale passasjertallet på Haugesund Lufthavn, Karmøy er på 625 809 passasjerer, noe som gjør flyplassen til den tiende største blant Avinor sine flyplasser. De private flyplassene Rygge i Moss og Torp i Sandefjord er også større, men da på utenlandstrafikk

På Stord lufthavn gikk 35 427 passasjerer gjennom innelandsterminalen, en nedgang på 25,9 prosent.

Totalt viser tallene fra Avinor at 50,8 millioner passasjerer reiste over Avinors flyplasser i 2016. Oslo lufthavn passerte for første gang 25 millioner passasjerer og endte på nesten 25,8 millioner passasjerer i 2016.