Haugesunds mest internasjonale læringsmiljø? – Hnytt

Siste:

Haugesunds mest internasjonale læringsmiljø?

Få steder i Haugesund er undervisningen mer internasjonal enn ved Haugesund International School.

UNDERVISNING: Etter en noe vanskelig fødsel har den internasjonale grunnskolen i Haugesund fått en god start. Allerede etter et halvt års drift merkes økt trivsel både blant de seks lærerne og de 21 elevene.

I reportasjen over får du et nærmere innblikk i hvordan skolehverdagen er ved Haugesund International School.