– Glad for at kommunen tar samfunnsansvar – Hnytt

Siste:

Daglig leder i Åkra IL, Helge Hammersland, møtte Karmøy kommunen.
Daglig leder i Åkra IL, Helge Hammersland, møtte Karmøy kommunen.
Paul André Sommerfeldt

– Glad for at kommunen tar samfunnsansvar

Daglig leder Helge Hammersland i Åkra IL gleder seg over at posisjonens budsjett ble vedtatt mandag. Han er samtidig tydelig på at idrettslaget må ta sin del av regningen.

ÅKREHAMN: Posisjonspartiene har dermed fulgt opp rådmannens innstilling om at kommunen selv bygger og driver to idrettshaller på Åkra til erstatning for hallen som står der i dag. Den ene hallen skal etter planen leies ut til fylkeskommunen. For Åkra sin del betyr det at elever på den videregående skolen kan ha gymtimene sine i den nye hallen.

Hallene ventes å stå ferdig i 2018, med en anslått kostnad på 137 millioner kroner. Denne summen skal også dekke kjøp av grunn, utløsning av hus og infrastruktur for etablering av ny skole på Åkra.

Helge Hammersland i Åkra IL er glad for at idrettslaget slipper å bygge hallene selv. 

– Det betyr at vi kan drive idrettslag og ikke eiendomsselskap framover. Det er det vi vil – skape aktivitet for den oppvoksende generasjon, sier Hammersland.

Samarbeidsprosjekt

Han understreker videre at Åkra IL også må ta sin del av regningen for prosjektet som har vært under planlegging siden 2010. Plassmangelen har lenge vært prekær og behovet for utbygging stadig større.

hallene
PROSJEKTET: Slik ser prosjekttegningen for den nye storstua på Åkra ut.

– Det Åkra IL har bruk for må vi bygge selv i samarbeid med kommunen. Nå startet arbeidet med å få bygda med på laget og alt på plass, sier Hammersland.

Levende dugnadsånd

Slogmåken er opptatt av brobygging, og mener det er trist når gamle bygdestrider på Karmøy blusser opp igjen. Han er også frustrert over enkelte utspill om at dugnadsånden på Åkra blir ødelagt som følge av at kommunen tar regningen for hallene.

– Vi er et idrettslag med 1200 medlemmer som legger ned mange timer med dugnad hver eneste uke. Å hevde noe slik er et hån mot alle disse, sier Hammersland.

– Spretter ikke champagnen

Han har samtidig stor forståelse for at det kan oppleves urettferdig at Åkra får finansiert hallene av kommunen, i motsetning til både Storhall Karmøy og Torvastad Arena.

– Vi spretter ikke champagnen og godter oss over noe andre ikke får, langt ifra. Men vi må begynne i en ende. Åkra IL har gjort alt på dugnad i alle år. Fra idrettshuset på Sandane til idrettshallen som kom på 80-tallet. Dette blir første gangen kommunen bygger på Åkra, og alt er behovsbetinget. Kommunen ser økonomien i dette og bygger etter behov for sine innbyggere.  Vi må supplere med resten, sier Hammersland.

Etter planen skal de nye hallene ta litt i underkant av ett år å bygge. Mål om byggestart er satt til sommeren 2017, slik at den nye gymsalen kan stå klar til skolestart 2018. Detaljene rundt hvordan de nye hallene skal se ut vil bli en forhandlingssak med kommunen.

– Vi er allerede i dialog med eiendomssjefen og prosjektleder, og håper på enighet, avslutter Hammersland.