Haugalandet må velge fengselsalternativ – Hnytt

Siste:

Slik har Sveio kommune presentert sitt lokaliseringsalternativ for nytt fengsel. (Illustrasjonsfoto)
Slik har Sveio kommune presentert sitt lokaliseringsalternativ for nytt fengsel. (Illustrasjonsfoto)

Haugalandet må velge fengselsalternativ

Kommunene på Haugalandet skal intensivere jobben med å skaffe regionen et nytt fengsel. Da må de også bli enige om hvilket av lokaliseringsalternativene som skal anbefales.

FENGSEL: Saken ble drøftet på møtet rådet i Haugaland Vekst hadde i gjestehuset på Kårstø fredag. På sentralt hold har det vært stillstand når det gjelder utvidelse av fengselskapasiteten på Vestlandet. I statsbudsjettet for 2016 foreslo Regjeringen å bevilge 406 millioner kroner til 181 nye lukkede fengselsplasser ved Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg, og ved Ullersmo fengsel. Kriminalomsorgen venter nå på nærmere signaler fra Regjering og departement om hva som skal skje av videre utbygging i årene som kommer.

100 fanger

Av sentrale dokumenter vet vi at korttidsprognoser viser at det i 2020 er behov for en samlet nasjonal fengselskapasitet på om lag 4 350 plasser ved en kapasitetsutnyttelse på 90 prosent. I 2030 antas behovet for fengselskapasitet å være 4 650 plasser og i 2040 vil behovet være 4 800 plasser ved 90 prosent kapasitetsutnyttelse. Inni tallene her ligger behovene for flere plasser på Sørvestlandet. I Haugesund er fengselet gammelt, lite rasjonelt og dekker ikke behovet. Mange fanger fra Haugalandet sitter fengslet andre steder i landet. Lokalavdelingen i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund mener et nytt Haugaland fengsel må ha plass til 100 fanger. De tillitsvalgte har vist til til at det i Sør-Rogaland er 271 høyrisikoplasser fordelt på Åna og Stavanger fengsel. I Haugesund er det 18, i dag som for nesten 100 år siden.

Må parre beina

Over langt tid har hele det politiske miljøet på Haugalandet jobbet iherdig for å synliggjøre at Haugesund fengsel er utdatert og bør erstattes med et nytt. Det siste året har tunge miljøer Sør for Fjorden jobbet like iherdig for å fremme nytt fengsel på Hå.

Karmøys rådmann, Sigurd Eikje, er blant dem som er foruroliget. Til rådet sa han:

– Vi haugalendinger må nå parre beina. Det er stor fare for at nytt fengsel i vår region kan glippe. Sør for Fjorden sier de at det skal bygges 1 sykehus og 1 fengsel i Rogaland. Jeg måtte korrigere dem på møtet i Stavanger, sa han

Vindafjord-ordfører Ole Johan Vierdal mente at signalene fra sørfylket må tas på alvor.

– Derfor er det viktig at vi kjemper sammen, sa han.

100 statlige arbeidsplasser

Fra rådssekretariatet i Haugaland Vekst ble det spurt om det var en idé å bruke samme arbeidsmåte i fengselssaken som i flyplassaken, en systematisk og strukturert arbeidsmåte for å samordne og sikre at Haugalandet får et regionfengsel. Viktig å stå samlet.

Rådsleder, Karmøyordfører Jarle Nilsen viste til at fem kommuner har spilt inn sine tomtealternativer.

– Vi må stå sammen, være smarte. Det er snakk om hundre statlige arbeidsplasser, sa han og spurte:

– Hva med et lokaliseringsutvalg?

Sekretariatsleder Tormod Karlsen sa seg enig.

Vierdal vil være med

Sveioordfører Jorunn Skåden viste til at Ålesund ligger godt an i kampen om nybygg.

– Derfor er det viktig at vi står sammen. Det er den eneste sjansen vi får, sa hun.

Ole Johan Vierdal: – Det er poenget. Går vi ikke inn for det vi har, risikerer vi å miste det, sa han med klar henvisning til fengselet i Sandeid.

Varaordfører i Haugesund, May Britt Vihovde: – Vi må lande på noe, konkretisere og jobbe sammen.

Ole Johan Vierdal repliserte raskt: Vi må jobbe for det vi har. Det er nøkkelen.

Varaordfører i Tysvær, Ola Apeland, trodde dette var en bedre forankret prosess. Han sa seg enig i at rådet må ha et utvalg som jobber raskt med saken.

Etne-ordfører Siri Klokkerstuen spurte: – Hvorfor er ikke Sandeid oppdaget? I dag et annet fengsel enn det en gang var. 88 innsatte.

Konklusjonen ble at Arbeidsutvalget i rådet utpeker medlemmer til arbeidsgruppen foran februarmøtet.

Ole Johan Vierdal la til: – Det er helt greit om jeg blir med.

Stortingsrepresentant Arve Kambe (H) er glad for at kommunene nå samkjører seg for å finne frem til felles forslag til nytt fengsel.

– Vi må alle kjempe sammen for å sikre at regjeringen og Stortinget i neste stortingsperiode får til byggestart for nytt fengsel, sier Kambe i en kommentar til Hnytt.

– Det vil bli betydelig enklere om man har en eller to konkrete tomter hvor regionen kommer med en felles anbefaling.