Siste:

DEN NYE VEGEN PÅ BOKN: Ny veg ved Lauplandsvågen og Vatnalandsvatnet. Illustrasjon: Statens vegvesen / Cowi as
DEN NYE VEGEN PÅ BOKN: Ny veg ved Lauplandsvågen og Vatnalandsvatnet. Illustrasjon: Statens vegvesen / Cowi as
Bilde 1 av 4
KOMPLISERTE GRUNNFORHOLD: Slik ser det geologiske kartet ut der tunnelen skal bygges i Boknafjorden.
KOMPLISERTE GRUNNFORHOLD: Slik ser det geologiske kartet ut der tunnelen skal bygges i Boknafjorden.
Bilde 2 av 4
KOMPLISERTE GRUNNFORHOLD: Slik ser det geologiske kartet ut der tunnelen skal bygges i Boknafjorden.
KOMPLISERTE GRUNNFORHOLD: Slik ser det geologiske kartet ut der tunnelen skal bygges i Boknafjorden.
Bilde 3 av 4
TRE MILLIONER TONN: Arsvågen vil se annerledes ut når tre millioner tonn steinmasse er på plass. Datategning: Statens Vegvesen.
TRE MILLIONER TONN: Arsvågen vil se annerledes ut når tre millioner tonn steinmasse er på plass. Datategning: Statens Vegvesen.
Bilde 4 av 4

Håper på Rogfast-vedtak tirsdag

Prosjektleder Tor Geir Espedal, regner med godkjenning av Rogfast i Storting og Regjering denne uken. Dermed kan de første entreprenørkontraktene utlyses og det store vegprosjektet som skal gi fergefri forbindelse mellom Sør- og Nord-Rogaland igangsettes.

ROGFAST: Regjeringen foreslo 100 millioner kroner til planlegging/bygging av prosjektet i statsbudsjettet. Rogfast er anslått å koste drøyt 16 milliarder kroner, hvor bompenger utgjør en stor del av finansieringen. Fylkestinget har foreslått en bomtakst på 355 kroner per passering.

GA RÅDET PROSJEKT-STATUS: Prosjektleder Tor Geir Espedal besøkte rådet i Haugaland Vekst fredag og ga siste status om Rogfast-byggingen.
GA RÅDET PROSJEKT-STATUS: Prosjektleder Tor Geir Espedal besøkte rådet i Haugaland Vekst fredag og ga siste status om Rogfast-byggingen.

Første utlysing

Fredag orienterte Tor Geir Espedal rådet i Haugaland Vekst om siste status for prosjektet. Først ut av anbudene er to mindre forberedende entrepriser (700 meter pluss 1900 meter såkalte tverrslagtunneler. Utover i 2017 følges dette opp av tre store tunnelkontrakter. Kontraktsverdiene er store: hver av dem er mellom 2,5 og 2,8 milliarder kroner. Tunnelene skal skytes ut fra Bokn, Kvitsøy og Randaberg. En eller flere store elektrokontrakter skal også utlyses.

Tre millioner tonn stein

På Bokn regner han med oppstart i annet halvår 2017. Det er store steinmasser som skal håndteres. I Arsvågen aleine skal tre millioner tonn masse fylles ut. De ingeniørfaglige utfordringene er store og mange. Stuffene er lange og vanntrykket høyt. Det betyr omfattende injeksjoner og sikring av soner med dårlig berg. Vi vet at det er lengere partier der prosjektstaben har begrenset kjennskap til bergmassen

Smertenivå bompenger

Rådsmedlemmene var spesielt opptatt av nivået på bompengene og hvor smertegrensen går. Espedal svarte med å vise til at de ennå ikke vet hvilket nivå departementet legger seg på. Framover vil rentenivået slå mye ut. Av den grunn håper samtlige på at dagens rentenivå vedvarer.

Rogfast vil etter alt å dømme stå ferdig høsten 2024 om ingeniørene ikke møter overraskelser underveis. Ordførere og rådmenn er tydeligvis lettet over at målstreken for avklaring av alle formaliteter denne uken er i ferd med å passeres. De ønsket Espedal lykke til med prosjektgjennomføringen.

Se illustrasjoner øverst.