Siste:

IKKE FLERTALL: Aase Simonsen og Høyre måtte innse at det til slutt ikke ble flertall for deres budsjettforslag i kommunestyret.
IKKE FLERTALL: Aase Simonsen og Høyre måtte innse at det til slutt ikke ble flertall for deres budsjettforslag i kommunestyret.
Paul André Sommerfeldt

Flertallet glapp for opposisjonen

Opposisjonen lå an til å kunne få et knapt flertall for sitt budsjettforslag i Karmøy, men posisjonspartiene vant fram etter heftig møtevirksomhet på tampen.
img_2019
Det var stor møtevirksomhet i forkant av budsjettbehandlingen. Her SVs Odd Magne Hansen i dialog med varaordfører Leif Malvin Knutsen

KOMMUNESTYRET: Krfs Johnny Stangeland skapte dramatikk da han varslet at han ville stemme mot sin egen partigruppe. Da flertallet til posisjonspartiene sto i fare for å glippe, plusset de på 4,2 millioner til MDG og SV sine hjertesaker for å sikre deres støtte.

Dermed ble det flertall for posisjonspartiene Ap, Krf, Sp og Venstre sitt forslag. Høyres gruppeleder Tor Kristian Gaard måtte skuffet erkjenne at flertallet sprakk i siste liten.

– Posisjonen byr over seg når folk ikke er enige internt, men vi er alltid åpne for forhandlinger, sa Gaard.

I Høyres reviderte budsjettforslag ble det lagt fram flere tilleggspunkter. Disse innebar blant annet: 500.000 kroner til leie av Storhall Vea og 200.000 til Torvastad Arena, 400.000 til vedlikehold av kirkebygg, 500.000 til miljøtiltak og 100.000 til turismesatsing i Skudeneshavn. 

Avviste flertall

img_2018
Roald Alsaker (t.h) valgte i forrige uke å bryte med Krf. Han er nå én av fem uavhengige representanter. Her i samtale med Yngve Eriksen (Krf).

SV-gruppeleder Odd Magne Hansen måtte korrigere Høyres gruppeleder som hevdet at opposisjonen hadde flertall for sitt forslag da kommunestyre ble satt.

– Vi har aldri sagt at vi er en del av Høyre sitt budsjettopplegg. Det er umulig for oss å få inn et budsjett med OPS og dyrere løsninger som svekker offentlig sektor, sa Hansen.

Han gav samtidig honnør til Høyre for en solid innsats med å forsøke å skaffe flertall.

– De har oppført seg som et opposisjonsparti. Jobbet aktivt, henvendt seg til folk og tatt kontakt, sa SVs gruppeleder.

Penger til motorpark

Når det gjelder Fjord Motorpark, går posisjonen inn for en løsning der tilskuddsposten slettes og at det i stedet opprettes et disposisjonsfond på 2 millioner. Det legges dermed opp til at rådmannen fremmer et forslag om bevilgning til motorparken fra denne posten. Trolig blir ikke dette endelig behandlet før første kommunestyremøte i februar.

– Det har vært stor uenighet i denne saken, en gordisk knute for å få budsjettet i havn, erkjente Knutsen.

Posisjonspartiene legger videre opp til bygging av nye idrettshaller før ny skole på Åkra, der kommunen tar regningen for hallene.

Fremskrittspartiets forslag ble fremmet av gruppeleder Susan Borg. Hun trakk blant annet fram redusert eiendomsskatt, helsehotell i eldreomsorgen, barnevernstiltak, utbedring av Veakrossen og 40 millioner til ny skole på Åkra. Dette forslaget fikk 7 stemmer under voteringen.

Mer til miljø

I det vedtatte budsjettforslaget til posisjonspartiene ble det lagt til 3 verbale tillegg og 6 punkter som gikk på økonomi. Disse innebar blant annet: 300.000 til en ny stilling som miljøvernkoordinator, 200.000 til miljøverntiltak, 1 million til klima- og miljøplan, 1 million til grunnbemanning helse og omsorg, 500.000 til skolefrukt, 500.000 til forsøksordning for lekser på skolen og 200.000 til overføring av matlevering i hjemmetjenesten til kommunen.

Under første runde av voteringen fikk forslaget til Miljøpartiet De Grønne og SV 2 stemmer. Høyres forslag fikk 14 stemmer, Frps forslag 7 stemmer og posisjonens forslag 22 stemmer.

I siste runde ble Høyres forslag satt opp mot posisjonens. Her fikk posisjonen et knapt flertall på 24 stemmer.